Suma wartości poszczególnych wierszy w macierzy

0

Muszę stworzyć macierz kwadratową oraz sumę wartości kolejnych wierszy, z macierzą jako taką nie mam problemu ale z sumą owszem. Proszę o pomoc.

begin
dana:=inputbox('podaj n','n=','1');
n:=strtoint(dana);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
dana:=inputbox('podaj a ['+inttostr(i)+','+inttostr(j)+']','?','1');
a[i,j]:=strtoint(dana);
end;
for i:=1 to n do
begin
linia:='';
for j:=1 to n do
linia:=linia+inttostr(a[i,j])+' ';
memo1.Lines.add(linia) ;
end;
end;
0
for i:= 1 to n do begin
 linia:= '';
 suma:= 0;
 for j:= 1 to n do begin
  linia:= linia + inttostr(a[i, j]) + ' ';
  suma:= suma + a[i, j];
 end;
 linia:= linia + 'suma = ' + inttostr(suma);
 memo1.Lines.add(linia);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0