C++ omija pętle while

0

Przy wykonywaniu program omija algorytm w pętli while i przechodzi od razu do wypisania wyniku, dlaczego?

 #include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <stack>
#include <fstream>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
using namespace std;

int priorytet(char dzialanie)
{
  if((dzialanie=='*') || (dzialanie=='/')) return 2;
  else if((dzialanie=='+') || (dzialanie=='-')) return 1;
  else return 0;
}

int main()
{
  string nazwa;
  cout << "Podaj nazwe pliku wejsciowego: ";
  cin >> nazwa;

  ifstream plik(nazwa.c_str(), ios::in);

  if(!plik)
    {
      cout << "Nie mozna otworzyc pliku.\n";
      return 1;
    }

  char znak,
    dzialanie,
    tab[20],
    wynik[20];
  int i=0,
    j=0;
  stack <int> stos;

  while(plik.get(znak)) tab[i++]= znak;

  while(i<20)
  {
    if (isalnum(tab[i]))
    {
      wynik[j]=tab[i];
      j++;
    }

    else if (tab[i]=='(') 
    {
      stos.push(tab[i]);
    }

    else if (tab[i]=='+' || tab[i]=='-' || tab[i]=='/' || tab[i]=='*')
    {
      if (stos.empty())
      {
        stos.push(tab[i]);
      }

      else
      {
        dzialanie=stos.top();
        while((priorytet(stos.top()))>=priorytet(tab[i]))
        {
          wynik[j]=stos.top();
          j++;
          stos.pop();
        }
        stos.push(tab[i]);
      }
    }

    else if (tab[i]==')') 
    {
      while(stos.top()=='(')
      {
        wynik[j]=stos.top();
        j++;
        stos.pop();
      }
      stos.pop();
    }
    i++;
  }

  for (i=0; i<20; i++)
  {
    cout << tab[i];
  }

  cin.get();
  cin.ignore();
}
0

while(plik.get(znak)) tab[i++]= znak;
while(i<20)

teraz widać?
Swoją drogą co za lenistwo patentowane,żeby debuggera nie chcieć odpalić...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0