wielokrotne czytanie pliku txt

0

Witam.
Napisałem prosty program odczytujący dane z pliku o podanej nazwie. Dodatkowo zabezpieczam się przed sytuacją, gdy plik nie istnieje - metoda is_open. Tu jednak pojawiają się problemy.
Gdy padam nazwę istniejącego pliku, wszystko jest poprawnie czytane i program normalnie się kończy.
Gdy podaję niepoprawną nazwę pliku, rusza metoda is_open i program prosi i ponowne podanie nazwy pliku. Jednak tym razem, gdy podam poprawną nazwę pliku, program nic nie robi mimo, że w ogóle nie doszło do opuszczenia pierwszej pętli, więc żadne zmienne nie mogły uledz zmianie.

Oto kod całego programu

 #include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int licznik=0;
  string linie[100];

  ifstream wczytaj;
  do{
  char plik[20];
  cout<<"nazwa pliku: ";
  cin.getline(plik, 80);
  cout<<plik<<endl;
  wczytaj.open(plik);
  if(!wczytaj.is_open()){
             wczytaj.close();
             }
}while(!wczytaj.is_open());
  while(getline(wczytaj, linie[licznik])){
              cout<<linie[licznik]<<endl;
              licznik++;
              }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Wydaje mi się, że chyba jest coś nie tak z kursorem plikowym i nie wiem, co zrobić

0

Spróbuj taką alternatywną wersje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int licznik=0;
  string linie[100];
  ifstream wczytaj;

  while(true){
    char plik[20];
    cout<<"nazwa pliku: ";
    cin.getline(plik, 80);
    cout<<plik<<endl;
    wczytaj.open(plik);
    if(wczytaj.is_open())
      break;
  }

  while(getline(wczytaj, linie[licznik]))
  {
      cout<<linie[licznik]<<endl;
      licznik++;
  }
  system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0