Zadanie z matury- pytanie

0

Takie zadanie:

Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt,
przedmioty.txt.
• Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie,
ulica, dom, idKlasy.
• Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena, data, idPrzedmiotu.
• Plik przedmioty.txt zawiera dane o przedmiotach: idPrzedmiotu, nazwaPrzedmiotu,
nazwisko_naucz, imie_naucz.
Korzystając z danych zawartych w plikach uczniowie.txt, oceny.txt,
przedmioty.txt oraz z dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe
polecenia. Każdą odpowiedź umieść w pliku odp_6.txt, poprzedzając ją oznaczeniem
odpowiedniego podpunktu od a) do f).
a) Poza rejonem szkoły leżą ulice Worcella oraz Sportowa. Podaj, ilu uczniów mieszka poza
rejonem szkoły (czyli na jednej z tych dwóch ulic).
b) Wypisz wszystkie oceny ucznia Jana Augustyniaka z języka polskiego.
c) Oblicz, ile dziewcząt i ilu chłopców jest w poszczególnych klasach. Wynik przedstaw
w postaci zestawienia: idKlasy, liczba dziewcząt, liczba chłopców. Załóż, że imiona
dziewcząt (i tylko dziewcząt) kończą się na literę a.
d) Utwórz zestawienie dla klasy 2a zawierające nazwy przedmiotów i średnie ocen klasy
z tych przedmiotów (średnie podaj z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)
Zestawienie posortuj nierosnąco według średnich ocen.
e) Utwórz zestawienie uporządkowane alfabetycznie według nazwisk zawierające wykaz
osób z klasy 2c, które w kwietniu 2009 roku otrzymały oceny niedostateczne (imię,
nazwisko, przedmiot).
f) Podaj nazwisko, imię, klasę oraz średnią ocen osoby, która osiągnęła najwyższą średnią
ocen w całej szkole (jest tylko jedna taka osoba).

Powinno rozwiązywać się w języku programowania (C++) czy za pomocą bazy danych ???

0

Baza danych chyba była by lepszym wyborem, chyba, że użyjesz db z poziomu C++

0

Miałbym jeszcze dwa pytanie:

  1. Co to oznacza "db z poziomu C++"? (bo db to chyba jest jakiś skrót)
  2. A jakbym miał to zrobić w badzie dany to najlepszym rozwiązaniem byłaby SQL ?
0

SQL to język zapytań, a nie baza danych.
DB = Data Base

0

Ta, do tego napisze własny silnik bazy danych. W 40 minut, które jest na zrobienie zadania.

Tylko i wyłącznie Access (gdy piszesz na Windows ofc).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1