Przekazanie tablicy dynamicznej jako parametr w funkcji

0

Jak przekazać jako parametr funkcji tablicę dynamiczną?
Wiadomo że deklaracja tablicy dynamicznej wygląda tak:
int *tab=new int [w];
for (int i=0; i<w; i++)
tab[i]=new int [k];

Ja natomiast chcę zrobić funkcję tworzącą macierz, gdzie parametrami będą: liczba kolumn macierzy, liczba wierszy macierzy no i sama tablica 2-wymiarowa, po to by np. w funkcji dodawania wywołać funkcję tworzenia macierzy 2 razy i operować na samych liczbach wierszy i kolumn w pętlach (w funkcji dodawania dodać odpowiednie współrzędne) i przekazać ich sumę do następnej, nowej wynikowej macierzy, wyświetlić ją i usunąć tablicę dynamiczną - zwolnić pamięć.
Na przykład:

void tworzenie_macierzy(int w, int k, int **tab) {

int **tab=new int *[w]; // tutaj mam problem bo nie może być czegoś takiego jak int **tab
for (int i=0; i<w; i++)
  tab[i]=new int [k];

cout<<"Wypelnij tablice";
  for(int i=0; i<w; i++)
{
  for(int j=0; j<k; j++)
  {
    cout<<"Podaj liczbe w "<<i+1<<" wierszu i "<<j+1<<" kolumnie";
    cin>>tab[i][j];
  }

}
cout<<endl<<endl<<"Wyswietlenie tablicy:"<<endl<<endl;
for(int i=0; i<w; i++){
for (int j=0; j<k; j++)
cout<<tab[i][j];
cout<<endl;
}

} 

Pozdrawiam

0

int **tab=new int *[w]; // tutaj mam problem bo nie może być czegoś takiego jak int **tab
No przecież jak funkcja dostaje w argumencie tab, to nie możesz deklarować jeszcze raz tej tablicy o tej samej nazwie...

0

owszem, dlatego nie wiem jak to zrobić, napisałem że tak być nie może ;)

0
void tworzenie_macierzy(int w, int k, int **tab)
 {

  cout<<"Wypelnij tablice:\n";
  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    for(int j=0; j<k; j++)
    {
      cout<<"Podaj liczbe w "<<i+1<<" wierszu i "<<j+1<<" kolumnie: ";
      cin>>tab[i][j];
    }
   }

  cout<< "\n\n" <<"Wyswietlenie tablicy:"<< "\n\n"; // zamieniłem z << endl << endl na << "\n\n", z powodu tego, że jest szybsze a dwa, że jest to zbyt krótki program, żeby to nie działało jak należy, buffor i tak zwolni to co ma w sobie i wyswietli zanim się zapełni

  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    for (int j=0; j<k; j++)
      cout<<tab[i][j] << " ";
    cout<<endl;
  }
} 

int main()
{
  int w = 3, k = 2;
  int **tab=new int *[w]; // tutaj mam problem bo nie może być czegoś takiego jak int **tab
  for (int i=0; i<w; i++)
     tab[i]=new int [k];

  tworzenie_macierzy(w, k, tab);

//EDIT: MUSISZ ZLIKWIDOWAĆ ZAREZERWOWANĄ PAMIĘĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU!

  for(int i = 0; i < w; i++)
    delete [] tab[i]; // usuwamy tablicę każdego elementu tablicy

  delete [] tab; // usuwamy tablicę wskaźników na tamte tablice (oba usuwania muszą się znaleźć, bo inaczej usuwałbyś tylko pierwsze elementy a reszta by została)

  system("pause");
  return 0;
}

Nie wiem czy funkcja jest napisana w porzadku, bo ją tylko przekopiowalem, ale wydaje mi sie ze teraz powinno zadzialac

Ale z tego programu strasznie cieknie, dlatego nie jest to dobre abyś go odpalał zanim nie zlikwidujesz całej tablicy dwuwymiarowej

0

Okej, tylko jak teraz napisać funkcję dodawania, skoro tworzenie jej zachodzi w int main() ?
Tzn. nie wiem czy ja w ogóle dobrze rozumuję, chciałbym zrobić coś takiego jak niżej, ten kod jest w pliku biblioteka.cpp, mam jeszcze drugi biblioteka.h z deklaracjami funkcji.

void  dodawanie()
{
  int w1,k1,w2,k2,w3,k3;
  cout<<"Podaj liczbe wierszy 1 macierzy";
cin>>w1;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 1 macierzy";
cin>>k1;

  tworzenie_macierzy(w1, k1, tab1);  // tutaj wywala błąd że tab1 was not declared in this scope

    cout<<"Podaj liczbe wierszy 2 macierzy";
cin>>w2;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 2 macierzy";
cin>>k2;

  tworzenie_macierzy(w2, k2, tab2); // tutaj też oczywiście wywala

// dodawanie

if((w1==w2)&&(k1==k2))
{
    int x,z,a,b;
    w3=w1;
    k3=k1;

     int **tablica_suma=new int *[w3];
for (int i=0; i<w3; i++)
  tablica_suma[i]=new int [k3];

    for(int x=0; x<w3; x++)
    {
         for(z=0; z<k3; z++)
         tablica_suma[x][z] = tab1[x][z]+tab2[x][z]; //i tutaj o tych tab1 i tab2
    }

}
}

Macie pomysł jak sobie z tym poradzić?

dzięki za pomoc w usuwaniu, ja jeszcze programu nie odpalałem tylko na razie uczę się na błędach pisząc i kompilując ;)
Ogólnie piszę projekt nt. operacji na macierzach i trochę późno zaczynam a już mam problemy takie, jak załapie to o co się pytam to mam nadzieję już dalej pójdzie sprawnie bo oprócz dodawania jest jeszcze mnożenie, wyznaczniki itp..

0

przekaz tab1 i tab2 do funkcji, albo dodawanie zrob w mainie, skad w funkcji ma sie znalezc tab1 i tab2 skoro one sa tworzone jak sam powiedziales w funkcji main()?

0
MJay napisał(a)

przekaz tab1 i tab2 do funkcji ... zrób w mainie

co to znaczy?

 int w1,k1,w2,k2,w3,k3;
  cout<<"Podaj liczbe wierszy 1 macierzy";
cin>>w1;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 1 macierzy";
cin>>k1;

  tworzenie_macierzy(w1, k1, tab1);  // tutaj wywala błąd że tab1 was not declared in this scope

    cout<<"Podaj liczbe wierszy 2 macierzy";
cin>>w2;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 2 macierzy";
cin>>k2;

  tworzenie_macierzy(w2, k2, tab2); // tutaj też oczywiście wywala

to przed funkcją dodawanie() rozumiem że mam umieścić w int main() i będzie wszystko grać?

1
#include <iostream>

using namespace std;

void dodawanie_macierzy(int**, int, int, int**);

void tworzenie_macierzy(int w, int k, int **tab)
 {

  cout<<"Wypelnij tablice:\n";
  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    for(int j=0; j<k; j++)
    {
      cout<<"Podaj liczbe w "<<i+1<<" wierszu i "<<j+1<<" kolumnie: ";
      cin>>tab[i][j];
    }
   }

  cout<< "\n\n" <<"Wyswietlenie tablicy:"<< "\n\n"; // zamieniłem z << endl << endl na << "\n\n", z powodu tego, że jest szybsze a dwa, że jest to zbyt krótki program, żeby to nie działało jak należy, buffor i tak zwolni to co ma w sobie i wyswietli zanim się zapełni

  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    for (int j=0; j<k; j++)
      cout<<tab[i][j] << " ";
    cout<<endl;
  }
} 

int main()
{
  int w = 3, k = 2;
  int **tab1=new int *[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
     tab1[i]=new int [k];

  tworzenie_macierzy(w, k, tab1);

  int **tab2=new int *[w];
  for (int i=0; i<w; i++)
     tab2[i]=new int [k];

  tworzenie_macierzy(w, k, tab2);

  dodawanie_macierzy(tab1, w, k, tab2);

  cout<< "\n\n" <<"Wyswietlenie tablicy:"<< "\n\n"; // zamieniłem z << endl << endl na << "\n\n", z powodu tego, że jest szybsze a dwa, że jest to zbyt krótki program, żeby to nie działało jak należy, buffor i tak zwolni to co ma w sobie i wyswietli zanim się zapełni

  for(int i=0; i<w; i++)
  {
    for (int j=0; j<k; j++)
      cout<<tab1[i][j] << " ";
    cout<<endl;
  }

//EDIT: MUSISZ ZLIKWIDOWAĆ ZAREZERWOWANĄ PAMIĘĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU!

  for(int i = 0; i < w; i++)
    delete [] tab1[i]; // usuwamy tablicę każdego elementu tablicy

  for(int i = 0; i < w; i++)
    delete [] tab2[i];

  delete [] tab1; // usuwamy tablicę wskaźników na tamte tablice (oba usuwania muszą się znaleźć, bo inaczej usuwałbyś tylko pierwsze elementy a reszta by została)
  delete [] tab2;

  system("pause");
  return 0;
}

void dodawanie_macierzy(int** tab1, int w, int k, int** tab2) // nie chce mi się bawić w wymyślanie funkcji kiedy macierze są różnych\
rozmiarów dlatego pokazałem Ci samą idee a resztę musisz zrobić sam.
{
  for(int i = 0; i < w; i++)
    for(int j = 0; j < k; j++)
      tab1[i][j] += tab2[i][j];
}
0

Zrobiłem tak jak mi powiedział człowiek który prowadzi ćwiczenia z programowania, tzn. napisał do mnie:

void tworzenie_macierzy(int w, int k, int *&tab) {//musimy dać referencję ponieważ musimy zmodyfikować w funkcji podwójny wskaźnik
tab=new int
[w]; // odnosimy się bezpośrednio do wskaźnika, nie ma potrzeby jego ponownej inicjalizacji
for (int i=0; i<w; i++)
tab[i]=new int [k];

cout<<"Wypelnij tablice";
  for(int i=0; i<w; i++)
{
  for(int j=0; j<k; j++)
  {
    cout<<"Podaj liczbe w "<<i+1<<" wierszu i "<<j+1<<" kolumnie";
    cin>>tab[i][j];
  }

}
cout<<endl<<endl<<"Wyswietlenie tablicy:"<<endl<<endl;
for(int i=0; i<w; i++){
  for (int j=0; j<k; j++)
  cout<<tab[i][j];
  cout<<endl;
}

}

Przykładowe wywołanie:
int **A;
tworzenie_macierzy(3,4,A);

tylko że wyskakuje mi błąd pomimo, że wszystkie 3 pliki z osobna się kompilują :
C:\Documents and Settings\Bakik\Moje dokumenty\c+\macierze\main.o:main.cpp|| undefined reference to `dodawanie()'|
oraz
C:\Documents and Settings\Bakik\Moje dokumenty\c+\macierze\main.cpp||In function 'int main()':|
C:\Documents and Settings\Bakik\Moje dokumenty\c+\macierze\main.cpp|33|error: variable or field 'tworzenie_macierzy' declared void|
== Build finished: 1 errors, 0 warnings ===

Moje pliki wyglądają tak:
biblioteka.h

#ifndef BIBLIOTEKA_H
#define BIBLIOTEKA_H
// definicje funkcji
#include <iostream>

void tworzenie_macierzy(int w, int k, int **&tab);

void  wczytanie_macierzy();

void   wyznacznik();

void  odwracanie();

void  dodawanie();

void  odejmowanie();

void  mnozenie();

void  dzielenie();

#endif // BIBLIOTEKA_H_INCLUDED

biblioteka.cpp

#include "biblioteka.h"
using namespace std;

void tworzenie_macierzy(int w, int k, int **&tab) {

tab=new int *[w];
for (int i=0; i<w; i++)
  tab[i]=new int [k];

cout<<"Wypelnij tablice";
  for(int i=0; i<w; i++)
{
  for(int j=0; j<k; j++)
  {
    cout<<"Podaj liczbe w "<<i+1<<" wierszu i "<<j+1<<" kolumnie";
    cin>>tab[i][j];
  }

}
cout<<endl<<endl<<"Wyswietlenie tablicy:"<<endl<<endl;
for(int i=0; i<w; i++){
for (int j=0; j<k; j++)
cout<<tab[i][j];
cout<<endl;
}

}

void  dodawanie()
{
  int w1,k1,w2,k2,w3,k3;
  cout<<"Podaj liczbe wierszy 1 macierzy";
cin>>w1;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 1 macierzy";
cin>>k1;

int **tab1;
  tworzenie_macierzy(w1, k1, tab1);

    cout<<"Podaj liczbe wierszy 2 macierzy";
cin>>w2;
cout<<"Podaj liczbe kolumn 2 macierzy";
cin>>k2;

int **tab2;
  tworzenie_macierzy(w2, k2, tab2);

// dodawanie

if((w1==w2)&&(k1==k2))
{
    int x,z,a,b;
    w3=w1;
    k3=k1;

     int **tablica_suma=new int *[w3];
for (int i=0; i<w3; i++)
  tablica_suma[i]=new int [k3];

    for(x=0; x<w3; x++)
    {
         for(z=0; z<k3; z++)
         tablica_suma[x][z] = tab1[x][z]+tab2[x][z];
    }

cout<<endl<<endl<<"Wyswietlenie tablicy:"<<endl<<endl;
for(int i=0; i<w3; i++){
for (int j=0; j<k3; j++)
cout<<tablica_suma[i][j];
cout<<endl;

    }

    for(int i = 0; i < w1; i++)
    delete [] tab1[i]; // usuwamy tablicę każdego elementu tablicy

    for(int i = 0; i < w2; i++)
    delete [] tab2[i];

  delete [] tab1; // usuwamy tablicę wskaźników na tamte tablice
  delete [] tab2;

for(int i=0; i<w3; i++)
delete [] tablica_suma[i];
delete [] tablica_suma;
} }

oraz main.cpp główny:

#include "biblioteka.h"
using namespace std;

int main()
{
int liczba;
  cout<<"Witaj. Podaj nr operacji, jaka chcesz wykonac na macierzy";
  cout<<endl<<endl<<"1 Wpisz macierz recznie  2. Wczytaj macierz z pliku";
  cout<<endl<<"3. Liczenie wyznacznika  4. Odwracanie macierzy";
    cout<<endl<<"5. Dodawanie macierzy  6. Odejmowanie macierzy";
     cout<<endl<<"7. Mnozenie dwóch macierzy  8. Dzielenie dwóch macierzy";
  cin>>liczba;
  switch (liczba)
  {

       case 1:
int w,k;
int **A;
cout<<"Podaj liczbe wierszy macierzy";
cin>>w;
cout<<"Podaj liczbe kolumn macierzy";
cin>>k;
    void tworzenie_macierzy(w, k, A);
    break;
/*
    case 2:
    wczytanie_macierzy();
    break;

    case 3:
    wyznacznik();
    break;

    case 4:
    odwracanie();
    break;
*/
    case 5:

    dodawanie();
    break;
/*
    case 6:
    odejmowanie();
    break;

    case 7:
    mnozenie();
    break;

    case 8:
    dzielenie();
    break;

*/
  }

  return 0;
}

Nie potrafię sobie poradzić z tymi problemami, nie rozumiem co one znaczą a szukając z googli nie mogę dojść dokładnie co one znaczą. Myślałem, że teraz będzie wszystko ok, niestety nie jest.

0

Gdzie dołączasz plik "Biblioteka.cpp"?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0