optymalizacja czytania z rejestru

0

Witam czy poniżej podany program można zapisać w jakiś prostszy sposób??
Biorąc pod uwagę powiedzmy iż bym chciał czytać wersje Office zainstalowanego na komputerze z rejestru sprawa jest trochę trudniejsza do wykonania i wielokronie trzeba się zapętlać tym samym kodem używając to ciągle poszerzonej ścieżki.

 #include <windows.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <tchar.h>
#include <string.h>

void installedprog();

int main()
{
  installedprog();

  return EXIT_SUCCESS;
}

void installedprog()
{
  HKEY hKey;
  DWORD cSubKeys;        //Used to store the number of
  DWORD maxSubkeyLen;     //Longest Subkey name length
  DWORD retCode;         //Return values of calls
  const char *buf = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\";
  int i=0, len = 0;

  RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, buf,0,KEY_ALL_ACCESS,&hKey);

  RegQueryInfoKey(hKey,    // key handle
  NULL,            // buffer for class name
  NULL,            // size of class string
  NULL,            // reserved
  &cSubKeys,        // number of subkeys
  &maxSubkeyLen,        // longest subkey length
  NULL,            // longest class string
  NULL,            // number of values for this key
  NULL,            // longest value name
  NULL,            // longest value data
  NULL,            // security descriptor
  NULL);            // last write time

  if(cSubKeys>0)
  {
    char currentSubkey[MAX_PATH];

      for(;i < cSubKeys;i++)
      {
        DWORD currentSubLen=MAX_PATH;

        retCode=RegEnumKeyEx(hKey,      // Handle to an open/predefined key
        i,                  // Index of the subkey to retrieve.
        currentSubkey,            // buffer to receives the name of the subkey
        &currentSubLen,           // size of that buffer
        NULL,                // Reserved
        NULL,                // buffer for class string
        NULL,                // size of that buffer
        NULL);                // last write time

        int len = strlen(buf) + strlen(currentSubkey);
        char bufor[len];
        strcpy(bufor, buf);
        strcat(bufor,currentSubkey);

        HKEY hKey2;
        RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,bufor,0,KEY_ALL_ACCESS,&hKey2);

        char *value = "";
        DWORD value_size = 0;

        if (RegQueryValueEx(hKey2, "DisplayName", NULL, NULL,
        (BYTE *)value, &value_size) == ERROR_MORE_DATA)
        {
          value = (char*) malloc(value_size+1);

          RegQueryValueEx(hKey2, "DisplayName", NULL, NULL,
          (BYTE *)value, &value_size);

          printf("%s\n", value);
        }

        RegCloseKey(hKey2);
      }
  }

  RegCloseKey(hKey);
}
0

Chodzi mi o jakąkolwiek dokumentacje funkcji RegQueryInfoKey.
Myślałem o napisaniu własnej funkcji bo powyższa ma zbyt wiele rzeczy które i tak ustawiam na NULL.

0

Microsoft w swej przebiegłości udostępnia dokumentację api swoich bibliotek i technologii na MSDN.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724902.aspx

0
LONG WINAPI RegQueryInfoKey(
 __in     HKEY hKey,
 __out_opt  LPTSTR lpClass,
 __inout_opt LPDWORD lpcClass,
 __reserved  LPDWORD lpReserved,
 __out_opt  LPDWORD lpcSubKeys,
 __out_opt  LPDWORD lpcMaxSubKeyLen,
 __out_opt  LPDWORD lpcMaxClassLen,
 __out_opt  LPDWORD lpcValues,
 __out_opt  LPDWORD lpcMaxValueNameLen,
 __out_opt  LPDWORD lpcMaxValueLen,
 __out_opt  LPDWORD lpcbSecurityDescriptor,
 __out_opt  PFILETIME lpftLastWriteTime
);

jak mam te informacje wykorzystać by utworzyć nową funkcję ??

0

No choćby tak:

RegQueryInfoKey(hKey, // key handle
NULL, // buffer for class name
NULL, // size of class string
NULL, // reserved
&cSubKeys, // number of subkeys
&maxSubkeyLen, // longest subkey length
NULL, // longest class string
NULL, // number of values for this key
NULL, // longest value name
NULL, // longest value data
NULL, // security descriptor
NULL); // last write time

Chociaż może nie zrozumiałam, bo to nie jest wcale nowa funkcja... jaką nową funkcję? co ona ma robić?

0
hKey,    // Handle to an open/predefined key
i,                // Index of the subkey to retrieve.
currentSubkey,          // buffer to receives the name of the subkey
&currentSubLen,         // size of that buffer

tylko te dane są mi przydatne... resztę chciałbym pominąć powiedzmy...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0