Witam w SDL siedzę od 4h i mam problem przy pewnym programiku.
Mianowicie program ma za zadanie przemieszać bitmape po ekranie przy pomocy strzałek a przycisk "C" z założenia wyśrodkowywać bitame na obszarze programu.
Ale zamiast przenosić starą to wkleją ją w tło i tworzy nową bitmape na podanych współrzędnych.


#include <SDL.h>

bool wyjscie = false;
int OsY;
int OsX;
SDL_Event zdarzenie;
SDL_Rect LudekPozycja;
#undef main
int main(int argc,char *args[])
{
  SDL_Surface *ekran = SDL_SetVideoMode(640,480,32,SDL_SWSURFACE);
  SDL_Surface *ludek = SDL_LoadBMP("ludek.bmp");

  while(!wyjscie)
  {
    while(SDL_PollEvent (&zdarzenie) )
    {
      if(zdarzenie.type == SDL_QUIT)
        wyjscie = true;
      if(zdarzenie.type == SDL_KEYDOWN)
      {
        switch(zdarzenie.key.keysym.sym)
        {
        case SDLK_RIGHT:
          OsX+=20;
          break;
        case SDLK_LEFT:
          OsX-=20;
          break;
        case SDLK_UP:
          OsY-=20;
          break;
        case SDLK_DOWN:
          OsY+=20;
          break;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        //   case SDLK_c:
          //SDL_Surface *czarno = SDL_LoadBMP("e0.bmp");
// tu próba zasłonięcia 
// byłej bitmapy       //SDL_BlitSurface(czarno,0,ekran,0);
          //SDL_Flip(ekran);
        // OsX = 320;
        // OsY = 240;
        // break;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        }
      }

    }
    LudekPozycja.x = OsX;
    LudekPozycja.y = OsY;
    SDL_BlitSurface(ludek,0,ekran,&LudekPozycja);
    SDL_Flip(ekran);

  }
  SDL_FreeSurface(ludek);
  SDL_Quit();
  return 0;
}

Próbowałem zasłaniać cały obszar roboczy czarnym tłem jednak nie pomaga.
Problem jest pewnie banalny jednak prosiłbym o pomoc;p