Jak zrobić migający button zminimalizowanego okna na pasku zadań (Win XP włączony tryb wiz).
Kod z FlashWindow i Ex mi nie działa .
Okno miga jak jest normalnie wyświetlane (widoczne na pulpicie) ,a jak jest zminimalizowane to nie .

       FLASHWINFO pf ;      
       pf.cbSize = sizeof(FLASHWINFO);
       pf.hwnd  = Handle ;
       pf.dwFlags = FLASHW_TIMER | FLASHW_ALL ;
       pf.uCount = 8 ;
       pf.dwTimeout = 75 ;

       FlashWindowEx(&pf);

To też nie działa na Tray.

FlashWindow(Handle,true);