Obsługa rejestru w Delphi

0

Normalnie wysyp problemów.
Mam taki kod:

procedure TfrmReg.btnRegisterClick(Sender: TObject);
var name, surname, email, usage : string;
  Reg : TRegistry;
begin
 name := edtName.Text;
 surname := edtSurname.Text;
 email := edtEmail.Text;
 usage := memoUsage.Text;

 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 if Reg.OpenKey('Software\Klucz\Klucz2', False) then ShowMessage('OK') else ShowMessage('Błąd');
 Reg.WriteString('name', name);
 Reg.WriteString('surname', surname);
 Reg.WriteString('email', email);
 Reg.WriteString('register', '1');
 Reg.Free;

end;

I niestety kicha. Nie otwiera klucza. Gdy przeniosę całość do HKEY_CURRENT_USER to działa. Totalnie olewany jest Reg.RootKey. Co jest nie tak?? Używam Win7 z wyłączonym UAC.

0

Oki. Problem rozwiązany. Chodziło o to, że w 64-bit systemie aplikacje 32-bit przechowywane są w kluczu HKLM\Software\Wow6432Node.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1