Błąd Access Violation w klasie komponentu

2011-04-02 19:51
0

Napisałem sobie komponent, ale nie chce działać. Niby wszystko dobrze ale wywala Access Violation...
user image ...przy próbie odwołania się do wartości która jest w klasie, która to klasa z kolei jest w tej pierwszej klasie. To ma być komponent do takiej mini gierki. Jak wszystko bylo na formie, a TShape robił za playera, wszystko działało. Aż w końcu zapragnąłem mieć 2 palyerów, i napisałem komponent który teraz nie działa.
Błąd, jak już wyżej napisałem pojawia się tylko wtedy gdy próbuję zmienić jedną z poniższych wartości:
FKey.Up, FKey.Down, FKey.Left, FKey.Right, FKey.Gas, FKey.Nitro,
FKeyL.Up, FKeyL.Down, FKeyL.Left, FKeyL.Right, FKeyL.Gas, FKeyL.Nitro,

unit player;

interface

uses
 SysUtils, Classes, Controls;

type
 TKeyPushed = class(TPersistent)
  private
   FUp, FDown, FLeft, FRight, FGas, FNitro : Boolean;
  published
   property Up  : Boolean read FUp  write FUp  stored False;
   property Down : Boolean read FDown write FDown stored False;
   property Left : Boolean read FLeft write FLeft stored False;
   property Right : Boolean read FRight write FRight stored False;
   property Gas  : Boolean read FGas  write FGas  stored False;
   property Nitro : Boolean read FNitro write FNitro stored False;
  end;

type
 TPlayer = class(TCustomControl)
 private
  FSpeed   : Extended;
  FForce   : Extended;
  FMSpeed  : Extended;
  FKey    : TKeyPushed;
  FKeyL   : TKeyPushed;
 protected
  { Protected declarations }
 public
  constructor Create(AOwner : TComponent);
  destructor Destroy(); override;
 published
  property Key    : TKeyPushed read FKey    write FKey;
  property KeyL   : TKeyPushed read FKeyL   write FKeyL;
  property Speed   : Extended  read FSpeed   write FSpeed;
  property Force   : Extended  read FForce   write FForce;
  property MaxSpeed : Extended  read FMSpeed  write FMSpeed;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Standard', [TPlayer]);
end;

constructor TPlayer.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 FKey := TKeyPushed.Create;
 FKeyL := TKeyPushed.Create;
end;

destructor TPlayer.Destroy();
begin
 FKey.Free; // zwolnienie
 FKeyL.Free;
 inherited;
end;

end.

edytowany 3x, ostatnio: TomRiddle, 2011-04-02 20:33
I oczywiście masz świadomość, że wątki z tematami w stylu "mam problem..." trafiają do kosza? Zmień temat... - madmike 2011-04-02 20:27
Próbuj dalej, jesteś tu już tak długo, że powinieneś się już nauczyć pisać sensowne tematy. - madmike 2011-04-02 20:31
Teraz może być? - TomRiddle 2011-04-02 20:33

Pozostało 580 znaków

2011-04-02 20:01
0
 property Key    : TKeyPushed read FKey;
  property KeyL   : TKeyPushed read FKeyL;

i oczywiście masz świadomość, że istnieje coś takiego jak debugger


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij
Mam, gdyż wiele razy słyszałem na forum, aczkolwiek nie wiem co to. Debugger? Odrobaczkowywacz? - TomRiddle 2011-04-02 20:04
Rozwiązałem problem. Nie dodałem override; po TPlayer.Create; - TomRiddle 2011-04-03 09:17

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0