Witam biorę się za stworzenie takiego symulatora banku i pomyślałem sobie żeby go trochę urozmaicić to zrobię tak że można dodawać co każde uruchomienie programu nowego użytkownika.
Do tego będzie mi potrzebne sprawdzanie czy istnieje w danym folderze juz plik.txt o danej nazwie np "user_1"
No i tu mam problem bowiem najlepszy sposób jaki dotąd odkryłem to otwarcie pliku a jeżeli nie ma takiego to tworzy nowy.

 
for(int i = 0;  ;i++)
{
string nazwaU("User_");
ostringstream ss;
ss << i;
nazwaU += ss.str() + ".txt";

fstream plik;
plik.open(nazwaU;ios::in | ios::out);
if(plik.good() == true)
{
// Tu kopiowanie zawartosci (nr pin,karty,stan konta,nazwisko i imie)
}
else
{
ofstream(nazwa);
// dalej wypelnianie formularza (nr pin,karty,stan konta itd...);
}
}

I tu mi chodzi właśnie o to otwieranie plików o jakąś funkcje która tylko sprawdza czy dany plik istnieje.
Możecie coś poradzić? (dla bardzo podstawowego programisty:P);