Kopiowanie z listboxa do listboxa

Newbie123456
2011-03-27 15:07
Newbie123456
0

Witam. Męczę się z tym już od kilku godzin i nie mogę tego napisać. Procedura polega na kopiowaniu Jednego elementu z pierwszego listboxa do drugiego Listboxa. Jednak gdy Element został już kiedyś skopiowany, procedura zaznacza tylko dawniej skopiowany element zamiast go kopiowac ponownie.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 index:integer;
begin
 if Listbox2.Items.Count <> -1 then
 begin
  index := ListBox2.Items.Count-1;
  while (index > 0) and (CompareText(Listbox1.Items.Strings[Listbox1.ItemIndex],ListBox2.Items[index]) < 0) do
   Dec(index);
  if CompareText(Listbox1.Items.Strings[Listbox1.ItemIndex], ListBox2.Items[index]) = 0 then
   ListBox2.ItemIndex := index;
 end;
 Listbox2.Items.Add(Listbox1.Items[Listbox1.Itemindex]);
end;

Bardziej pokręcić już się nie da

I dlaczego nie można na tym forum edytowac postów...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 index:integer;
begin
 if Listbox2.Items.Count <> -1 then
 begin
  index := ListBox2.Items.Count-1;
  while (index > 0) and (CompareText(Listbox1.Items.Strings[Listbox1.ItemIndex],ListBox2.Items[index]) < 0) do
   Dec(index);
  if CompareText(Listbox1.Items.Strings[Listbox1.ItemIndex], ListBox2.Items[index]) = 0 then
   ListBox2.ItemIndex := index;
 end;
 Listbox2.Items.Add(Listbox1.Items[Listbox1.Itemindex]);
end;

A może ktoś odpowie?

edytowany 3x, ostatnio: madmike, 2016-12-13 18:26
Można :P Zarejestruj się :P - Patryk27 2011-03-27 15:13

Pozostało 580 znaków

2011-03-27 17:10
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Szczecin

1

Coś strasznie namotałeś. Najprościej będzie chyba jak poniżej. IndexOf zwraca indeks elementu bez względu na wielkośc liter. A jeżeli Tobie zależy na rozróżnianiu wielkości liter to zamiast sprawdzać IndexOf zrób sobie pętle po elementach DestinationLB i przerywaj ją Breakiem jeżeli wykryje element o takiej samej nazwie jak pobrany z SourceLB i podstawiaj przed Break wartość zmiennej dla pętli do tej zmiennej DestIdx. O ile dobrze Ciebie zrozumiałem i o takie coś jak poniżej Ci chodziło, a jak nie to wytłumacz, pokobminuje wtedy w inny sposób.

procedure COpyLBItem(SourceLB, DestinationLB : TListBox; IndexOfItemToCopy : integer);
var
 SrcIdx, DestIdx : integer;
begin
 if (IndexOfItemToCopy > -1) and (IndexOfItemToCopy < SOurceLB.Items.Count) then
 begin
  SrcIdx := SourceLB.ItemIndex;
  if SrcIdx > -1 then
  begin
   DestIdx := DestinationLB.Items.IndexOf(SourceLB.Items[SrcIdx]);
   if DestIdx = -1 then
   begin
    DestinationLB.Items.Add(SourceLB.Items[SrcIdx]);
   end
   else
   begin
    DestinationLB.ItemIndex := DestIdx;
   end;
  end;
 end;
end;

Przykład użycia:

 COpyLBItem(ListBox1, ListBox2, ListBox1.ItemIndex);

Pozostało 580 znaków

2011-03-27 17:10

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

1

Istnieje coś takiego jak:
TListBox.items.IndexOf('tekst');


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.
edytowany 1x, ostatnio: _13th_Dragon, 2011-03-27 17:10

Pozostało 580 znaków

2011-03-27 17:17
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Szczecin

1

Izupełnię swoją odpowiedź. Jeżeli pytającemu zależy - a tak można zgadywać z jego kombinacji z tym kodem co podał - na rozróżnianiu wielkości liter, to można to zrobić, tak jak poniżej. I dodam, że bez Sensu jest sprawdzanie czy ilośc elementów w jakimkolwiek ListBoxie czy tego typu komponencie jest różna od -1. Bo zawsze będzie różna od -1, gdyż najmniejsza ilośc przy pustej liście będzie 0.

procedure COpyLBItem(SourceLB, DestinationLB : TListBox; IndexOfItemToCopy : integer);
var
 I, SrcIdx, DestIdx : integer;
begin
 if (IndexOfItemToCopy > -1) and (IndexOfItemToCopy < SOurceLB.Items.Count) then
 begin
  SrcIdx := SourceLB.ItemIndex;
  if SrcIdx > -1 then
  begin
   DestIdx := -1;
   for I := 0 to DestinationLB.Items.Count - 1 do
   begin
    if SourceLB.Items[SrcIdx] = DestinationLB.Items[I] then
    begin
     DestIdx := I;
     Break;
    end;
   end;
   if DestIdx = -1 then
   begin
    DestinationLB.Items.Add(SourceLB.Items[SrcIdx]);
   end
   else
   begin
    DestinationLB.ItemIndex := DestIdx;
   end;
  end;
 end;
end;

Pozostało 580 znaków

2011-03-27 17:21

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

1
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i:Integer;
 s:string;
begin
 with ListBox1 do s:=Items[ItemIndex];//element do ew. skopiowania
 with ListBox2 do
 begin
  i:=Items.IndexOf(s);//szukamy tego elementu w ListBox2
  if i=-1 then//jeśli nie znaleziono
   Items.Add(s)//dodajemy
  else//jeśli znaleziono
   ItemIndex:=i;//zaznaczamy
 end;
end;
Właściwie to olesio coś takiego wcześniej napisał. - pelsta 2011-03-27 17:23

Pozostało 580 znaków

2011-03-27 21:27

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Wszyscy dostają plusika, dzięki.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: Yandex