Pascal- program liczący

0

Witam. Wiem, że problem może Wam się wydawać śmieszny ale desperacko szukam pomocy. Dostałem na zadanie napisać program i mam mało czasu.

Program ma liczyć ilość znaków w poszczególnych wierszach pliku a następnie wyświetlić w którym wierszy ile znaków było.

Nie wiem jak rozdzielić poszczególne wiersze. Jestem w stanie tylko ogarnąć program liczący wszystkie znaki ale nie wiem jak rozgraniczyć od siebie poszczególne wiersze.

uses crt;

var plik: text;
var znaki: integer;
var A: string;

begin
clrscr;

assign(plik, 'C:\plik.txt');
reset(plik);

znaki:=0;

repeat

readln(plik, A);
znaki:=znaki+length(A);

until eof(plik);

write(znaki);
readln;

end.
0
Var I: Integer; 
//...
I := 0;
repeat

Inc(I);
readln(plik, A);
WriteLn('Wiersz ',I,' --> ',length(A));

until eof(plik);

?

1
Patryk27 napisał(a)
 
repeat

Inc(I);
readln(plik, A);
WriteLn('Wiersz ',I,' --> ',length(A));

until eof(plik);

Bezpieczniej będzie tak:

 
while not Eof(f) do
begin
  Inc(I);
  ReadLn(plik, A);
  WriteLn('Wiersz ',I,' --> ',Length(A));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1