Mam taki kod:

public class Lista {
  ElementListy poczatek;

  Lista(ElementListy poczatek) {
    this.poczatek = poczatek;
  }

  Lista(int poczatkowaDlugoscListy) {
    poczatek = new ElementListy(poczatkowaDlugoscListy);
  }

  public void wypiszLista() {
  /*
   * Wypisuje na standardowe wyjście kolejne elementy listy
   */
    ElementListy akt = poczatek;
    while (akt != null) {
      akt.wypiszElement();
      akt = akt.nast;
    }
  }
} 
 public class ElementListy {
  String atrybut;
  ElementListy nast;

  public ElementListy(String atrybut) {
    this.atrybut = atrybut;
    this.nast = null;
  }

  public ElementListy(int poczatkowaDlugosc) {
  /*
   * Tworzy kolejne elementy listy pobierając ze standardowego wejścia
   * kolejne napisy, które stają się atrybutami elementów listy.
   */
    if (poczatkowaDlugosc > 1) {
      Scanner wejscie = new Scanner(System.in);

      this.atrybut = wejscie.next();
      this.nast = new ElementListy(poczatkowaDlugosc-1);
    }
    else if (poczatkowaDlugosc == 1) {
      Scanner wejscie = new Scanner(System.in);

      this.atrybut = wejscie.next();
      this.nast = null;
    }
    else {
      this.atrybut = null;
      this.nast = null;
    }
  }
}

Chcę używając testów generowanych przez program NetBeans spawdzić czy działa np wypisywanie Listy. Problem w tym, że jak tworzę obiekt typu Lista, to przy testowaniu nie jestem proszony o podanie danych i przez to powstanie błąd (NoSuchElementException).