Pobranie nazwy pliku

0

Witam, mam problem z funkcją odczyt w tym programie:

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


#define SWG 3
#define MAXN 20
#define MAXI 20
#define MAXO 100

struct student {
	char nazwisko[MAXN];
	char imie[MAXI];
	unsigned short int wiek;
	unsigned short int oceny_proc[MAXO];
};

void zapis (struct student *gr) {
   int n;
   FILE *plik=fopen("student.txt", "a+");
   for (n=0; n<SWG; n++) {
   fprintf (plik,"%s %s \n", gr[n].nazwisko, gr[n].imie); 
   }
     }

void odczyt (struct student *gr) {
   char nazwa[20];
   FILE *plik;
   printf("Podaj nazwe pliku: ");
   gets(nazwa);
   while(getchar()!='\n') {}
   printf(nazwa);
   plik=fopen(nazwa, "a+");
   if ((plik)==NULL) {printf("Plik nie istnieje\n");}
   }

void czytaj(struct student *gr){
	int i;
	for (i=0; i<SWG; i++){
		printf("podaj nazwisko studenta %i\n", i+1);
		gets(gr[i].nazwisko);
		printf("podaj imie studenta %i\n", i+1);
		gets(gr[i].imie);
	}
}

void wypisz(struct student *gr){
  int i;
	for (i=0; i<SWG; i++){
		printf("nazwisko studenta %i to %s\n", i, gr[i].nazwisko);
		printf("imie studenta %i to %s\n", i, gr[i].imie);
	}
}

int main()
{

  int f, q;
	struct student grupa[SWG];
	///////////////////MENU
printf("Chcesz stworzyc nowy plik czy otworzyc istniejacy ? (1-nowy, 2-nadpisywanie)");
	scanf("%d", &q);
	if (q==1){
	while (f!=10){
     printf("'1' - wpisywanie studentow\n'2' - zapis\n");
	   scanf("%d", &f);
	   while(getchar()!='\n') {}
	   switch(f){
          case 1: czytaj(grupa); break;
          case 2: {
             zapis(grupa); printf("Dane zapisano\n"); break;}
          }
          }
          }
  if (q==2){
       odczyt(grupa);
       while (f!=10){
     printf("'1' - wpisywanie studentow\n'2' - zapis\n");
	   scanf("%d", &f);
	   while(getchar()!='\n') {}
	   switch(f){
          case 1: czytaj(grupa); break;
          case 2: {
             zapis(grupa); printf("Dane zapisano\n"); break;}
          }
          }
          }
          
     system("pause");
	return 0;

} 

Cały czas wyświetla mi się, że plik nie istnieje, będę wdzięczny za pomoc

0
void odczyt (struct student *gr) {
   char nazwa[20];
   FILE *plik;
   printf("Podaj nazwe pliku: ");
   gets(nazwa);
   //while(getchar()!='\n') {} //po co to?
   printf(nazwa);
   plik=fopen(nazwa, "a+");
   if ((plik)==NULL) {printf("Plik nie istnieje\n");}
   }

Może nie mieści ci się ścieżka w 20 znakach?

0

Nie hula, wywala błąd "32 cannot convert char (*)[20]' to const char*' for argument 1' to FILE* fopen(const char*, const char*)' " a to "while" było po to że bez tego w ogóle nie dało się wpisać nazwy pliku. Ścieżka się mieści w 20 znakach.

0

To może zamiast tego getsa i getchara daj scanf("%s", nazwa);

0

Wszystko git, ale teraz cały czas jest jakby taki plik istniał tzn byle jaką nazwę wpiszę nigdy nie wyświetli "plik nie istnieje".

1

"The file is created if it does not exist." http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/fopen/

0

Więc jak w takim razie sprawdzić czy plik istnieje czy nie przy jednoczesnym otwieraniu jeśli istnieje ?

1
bool fileExist(char * name)
{
  FILE *fp = fopen(name, "r");
  if( fp )
  {
   fclose(fp);
   return true;
  } else return false;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1