Jak wyświetlić funkcję typu void?

0
# include <stdio.h>
# include <iostream.h>
# include <conio.h>

class MojaTablica{
    private:
        int tablica[5];
    public:
        //void wprowadz_dane();
        void srednia();
};

void MojaTablica::srednia(){
   int suma=0;
    for(int i=0;i<5;i++)
    {
        suma=suma+tablica[i];
    }//Tu kod obliczający średnią. 
    // do tablicy dostajesz się poprzez this->tab
}

int main(void)
{
  int znak;
  cout<<"Wprowadz dane do tablicy:"<<endl;
  int tablica[5];
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
      cout<<"Wprowadz liczbe calkowita"<<endl;
      cin>>tablica[i];
  }
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
      cout<<"Efekt:"<<tablica[i]<<endl;
  }
  cout<<"s - oblicz srednia z tablicy"<<endl;
  cout<<"e - oblicz sume elementow tablicy"<<endl;
  cout<<"m - minimalna i maksymalna wartosc tablicy"<<endl;
  if(znak==1)
  {
         void srednia();

         cout<<"Wypisz:"<<tablica[5]<<endl;
         //getch();
         //return 0;
   //MojaTablica ob1;
   //cout<<"Wynik to="<<srednia()<<endl;

  }
  getch();
  return 0;
}

Chciałbym wyświtlić wartość średnią, ale za bardzo nie wiem jak. Moje kombinacje nie działają.

Pozdrawiam!

0

Wiesz czym się różni deklaracja:

 void moja_funkcja();

od np double moja_funkcja();

 ?

Jeżeli wyliczasz średnią to zapewne Twoja deklaracja powinna wyglądać tak:

```cpp
 double srednia();

A tak w ogóle to masz dobrze namieszane w tym kodzie. Deklarujesz klasę: MojaTablica z funkcją srednia() i jej nie używasz. W funkcji main natomiast tworzysz tablicę int'ów i na niej działasz, a potem próbujesz korzystać z funkcji srednia z MojaTablica.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0