Jednocyfrowa suma

0

Na ferie dostałem zadanie do zrobienia i w nie wiem o co w nim chodzi , prosze o jakas pomoc.

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu liczb całkowitej n wypisze jednocyfrową sumę jej cyfr. (liczba całkowite typu int).

Przykład
Dla danych wejściowych:

18,25,793

poprawnym rozwiązaniem jest:

9,7,1

0

Dziękujemy za tak wyczerpujące informacje :/ Zdradź przynajmniej w jakim języku, to może ktoś będzie w stanie coś pomóc!!!

0

liczba 18 czyli 1+8=9
liczba 25 czyli 2+5=7

i ostatnia prawdopodobnie:
liczba 793 czyli 7+9+3=19
.. 19= 1+9=10
.. 10= 1+0=1

Całość zrobisz za pomocą div mod i pętli np. while.

Jeżeli nie rozumiesz jeszcze to poszukaj w numerologi, pamiętam, że tam tak samo przeliczało się jakieś cyferki..

0

Wersja 1, mało efektywna i mało elegancka:

object Main extends Application {
 def contract(number: String): String = {
  if (number.length < 2)
   return number
  contract(number.map(_.asDigit).sum.toString)
 }
 print(contract(Console.readLine))
}

Wersja 2, elegancka i efektywna, funkcje w funkcjach - fajny bajer:

object Main extends Application {
 def contract(sNumber: String) = {
  def contractInt(iNumber: Int): Int = {
   if (iNumber < 10)
    iNumber
   else 
    contractInt(iNumber % 10 + iNumber / 10)
  }
  contractInt(sNumber.map(_.asDigit).sum)
 }
 print(contract(Console.readLine))
}

Wersja 3, najmniej elegancka i średnio efektywna, ale za to najkrótsza:

object Main extends Application {
 var bigInt = BigInt(readLine)
 while (bigInt > 9) {
  bigInt = bigInt % 10 + bigInt / 10;
 }
 print(bigInt)
}

Ogłaszam konkurs na najbardziej elegancki kod rozwiązujący zadanie podobne do zadania z pierwszego posta, tzn wczytywany numer nie musi się mieścić w 32-bitach. Autor nie dopisał też jednej rzeczy: cyfry sumujemy rekurencyjnie, aż wyjdzie nam suma jednocyfrowa.

0
s = readline
s = s.chars.to_a.map(&:to_i).inject(&:+) until s.length < 2
puts s

Nie mam na razie pomysłu jak to poprawić by było trochę ładniejsze

0
long long int Potega(long long int Licz, int Wykl)
{
  for(int a = 1; a != Wykl; a++)
    Licz *= Licz;
  return Licz;
}
long long int DlugoscBardzoEleganckiejLiczby(long long int Liczba)
{
  long long int Dlug;
  for(Dlug = 1;; Dlug++)
    if(Potega(10, Dlug) > Liczba)
      return Dlug;
}
long long int JestemBardzoElegancki(long long int Liczba)
{
  int Dlugosc = DlugoscBardzoEleganckiejLiczby(Liczba);
  long long int Wynik = 0;
  for(int a = 0; a != Dlugosc; a++)
  {
    Wynik += Liczba % 10;
    Liczba /= 10;
  }
  return Wynik;
}
long long int Dlugosc(long long int Liczba)
{
  for(int a = 0; Liczba > 9; a++)
  {
     Liczba = JestemBardzoElegancki(Liczba);
     } 
  return Liczba;
  } 
0

Panowie, źle. To ma sumować rekurencyjnie, aż do uzyskania sumy jednocyforwej - tak jak w numerologii. Bez rekurencji program wyjdzie zbyt krótki:

object Main extends Application {
 print(readLine.map(_.asDigit).sum)
}
0

Mój już działa (bez rekurencji :P, tylko ładna pętelka).

0

Ruby v2:

i = readline.to_i
i = i % 10 + i / 10 until i < 10
puts i
0
long long get(long long n)
{
  long long suma=0;
  while(n!=0)
  {
    suma+=n%10;
    n/=10;
  }
  return suma;
}
int main()
{
  long long n;
  cin>>n;
  while(n>9)
    n=get(n);
  cout<<n;
  return 0;
}

wieżę, ze proste rozwiązania to dobre rozwiązania:D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1