Problem z klasami w Tworzeniu Komponentów.

0

Potrzebowałem w swoim komponencie grafiki, ale coś się kaszaniło więc zrobiłem komponent dziedziczący po TImage.
ale teraz się okazuje że potrzebuje drugiej grafiki. Niestety TImage ma tylko jedną właściwość Picture.

type
 TMojKomponent = class(TImage)
 private
  FFrame    : TPicture;
 protected
  { Protected declarations }
 public
  constructor Create(AOwner : TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property Frame   : TPicture  read FFrame   write FFrame;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Standard', [TMojKomponent]);
end;

constructor TMojKomponent.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 FFrame := TPicture.Create;
end;

destructor TMojKomponent.Destroy;
begin
 FFrame.Free;
 inherited;
end;

No, podręcznikowy przykład. Ale co chwila mi wywala jakieś Acces Violation, potem Abstract Error, i jakieś tam jeszcze.
Jak moge władowć do tego komponentu dwie właściwości które będą przechowywały grafikę ale tylko jedna będzie namalowana na Canvas tego komponentu.

PS; I nie gadajcie mi tu że źle nazwałem temat. Wszystko ładnie działa (nawet inna klasa, bez grafiki) a te TBitmap, TGraphic i TPicture nie.
PSS; Dodałem do uses Graphics i ExtCtrls.

0

Problem z jednym komponentem (TFont=Access Violation)

przykład może i podręcznikowy ale wykonanie do ...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0