Jak zmieniam właściwość Position komponentu TMediaPlayer, takim kodem

MediaPlayer.Position := 10000;
MediaPlayer.Play;

to na chwilę (ok. sekundę) przerywa i znowu gra.
Co zrobić żeby nie było tego opóźnienia?