Program reszta z dzielenia

0

Witam.

Polecenie: Napisz program przesyłający do rejestru AX resztę z dzielenia liczby naturalnej znajdującej się w
rejestrze BX przez liczbę dodatnią znajdującą się w rejestrze CX. Zastosuj metodę wielokrotnego odejmowania.

Jak na moje można tak:
 

    MOV ax, bx
petla:
     cmp ax, cx
     JNL label
     JMP koniec
label:
     SUB ax,cx 
     JMP petla
koniec
int3

 

Proszę o sprawdzenie

0

Raczej OK. Tyle że chodzi o liczby naturalne, czyli >= 0, dałbym JNB zamiast JNL.

Można też zrobić krótszy kod:

mov ax, bx
petla:
sub ax, cx
jnc petla
add ax, cx

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1