Witam, siedzę nad zadaniem i nie mogę dalej zrobić a zadanie brzmi:
Napisać program do wyznaczania dowolnego prostokąta (obliczenia wykonywać za pomocą klasy kalkulator)
O to co zrobiłem:


import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class OknoKalkulator extends JFrame 
{
 public OknoKalkulator() 
 {
  setTitle("Kalkulator"); 
  setSize(190,220); 
  kalkulator prog=new kalkulator();
  Container kontener=getContentPane();
  kontener.add(prog);
 }
}

class kalkulator extends JPanel 
{
 JTextField liczba1;
 JTextField liczba2;
 JTextField wynik; 

 public kalkulator() 
 {
  setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 

  JLabel lab3=new JLabel("wynik");   
  add(lab3);              
  wynik=new JTextField("",12);     
  add(wynik);                      
  JLabel lab1=new JLabel("Liczba a");  
  add(lab1);               
  liczba1=new JTextField("",12);
  add(liczba1);
  JLabel lab2=new JLabel("Liczba b");  
  add(lab2);               
  liczba2=new JTextField("",12);
  add(liczba2);
  JButton plus=new JButton("+");    
  add(plus);              
  JButton minus=new JButton("-");    
  add(minus);              
  JButton mnozenie=new JButton("*");  
  add(mnozenie);            
  JButton dzielenie=new JButton("/");  
  add(dzielenie);            

  ActionListener listener1=new Dodaj();    
  plus.addActionListener(listener1);     
  ActionListener listener2=new Odejmij();   
  minus.addActionListener(listener2);     
  ActionListener listener3=new Pomnoz();   
  mnozenie.addActionListener(listener3);   
  ActionListener listener4=new Podziel();   
  dzielenie.addActionListener(listener4);   
  }

 class Dodaj implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) 
  {
   long x=Integer.parseInt(liczba1.getText());
   long y=Integer.parseInt(liczba2.getText());
   long suma=x+y;
   wynik.setText(""+suma+" "); 
  }
 }

  class Odejmij implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) 
  {
   long x=Integer.parseInt(liczba1.getText());
   long y=Integer.parseInt(liczba2.getText());
   long roznica=x-y;
   wynik.setText(""+roznica); 
  }
 }

 class Pomnoz implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) 
  {
   long x=Integer.parseInt(liczba1.getText());
   long y=Integer.parseInt(liczba2.getText());
   long iloczyn=x*y;
   wynik.setText(""+iloczyn+" ");
  }
 }

 class Podziel implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) 
  {
   long x=Integer.parseInt(liczba1.getText());
   long y=Integer.parseInt(liczba2.getText());
   float iloraz=(float)x/y;
   wynik.setText(""+iloraz+" ");
  }
  }
 public static void main(String[] args) {
    OknoKalkulator oknoKalkulator=new OknoKalkulator(); 
    oknoKalkulator.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    oknoKalkulator.setVisible(true); 
  }
}

a chce umieścić ten kod co wcześniej jeden tu użytkownik mi pomógł:
class Prostokatobln {

  private float a, b;
  public float obliczPole() {
    return a * b;

  }

  /**
   * Konstruktor
   */
  Prostokatobln(float a, float b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
}

 public class Prostokat {

  public static void main(String[] args) {
    Prostokatobln p = new Prostokatobln(2, 2);
    System.out.print("Pole wynosi: \n" + p.obliczPole() );
    //System.out.print(p.obliczPole());
  }

}

Pytanie jak ten drugi kod dodać by program działał. Klasa Kalkulator jest ale tej obiektowości to tak nie do końca widać lub nie widać.