Teraz na serio nie wiem jak nazwać temat...

0

Ostatnio sporo zastanawiałem się nad "filozofią" programowania, i doszedłem do pewnego problemu.
A mianowicie gry działają inaczej na innych komputerach.
Przykładowo gra która działa przyzwoicie na kompie z 1.5GHz będzie działała za szybko na kompie z 3.0GHz (wg. mojej teorii). Więc wpadałem na taki pomysł, ale nie wiem czy jest jakikolwiek sens wprowadzać go w życie.
Przykładowo animacja postaci wykonuje 1 ruch na 100ms. Ale zamiast 1 instrukcji na 100ms. można wykonać
instrukcję która jest wykonywana co powiedzmy 5ms., i sprawdza czas. Jeżeli jest dokładnie o 100ms. większy od czasu kiedy poprzedni ruch został wykonany (mam na myśli to że na końcu procedury która wykonuje ruch do zmiennej globalnej zostanie przypisany czas) to wtedy wykonuje ruch. Wg. mojego pomysł taki program będzie działał bez strat czasu który zostaje zmarnowany na wykonanie instrukcji, przynajmniej w teorii.

A w trakcie instalacji można zrobić instrukcję która sprawdza obecną "szybkość" komputera.
Np.

Zapisuje obecny czas;
Wykonuje 10000 losowych instrukcji;
Sprawdza czas
Różnicę czasów dzieli przez 10000;
Result = Czas wykonania jednej instrukcji.

0

Żartujesz sobie teraz? Chyba przegapiłeś jakieś 30 lat ewolucji mikroprocesorów i języków programowania. Takie cuda to za czasów guzika "TURBO" można było robić, nie dziś.

edit: jak to co mam na myśli? To co napisałeś to są jakieś idiotyzmy nijak mające się do rzeczywistości. Takie cuda że "gra działa za szybko" to skończyły się w czasach 386 (jakieś 25 lat temu) kiedy usunięto guzik turbo: http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_button
Poza tym nie potrafię zrozumieć jak to twoje "próbkowanie" miałoby cokolwiek zmienić na plus. Procesor zamiast zająć sie innymi wątkami na te 100ms będzie co 5ms musiał przełączać się na ten wątek żeby coś próbkować. Więc procesor wykonuje niepotrzebną pracę a korzysci z tego nie ma.

0

Obecnie (tzn w najnowszych modelach procesorów x86 od AMD czy Intela) Turbo włącza się automatycznie.

TomRiddle:
Szybkość w obecnych grach nie ma nic wspólnego z taktowaniem. Drogę, która obiekt przebywa w trakcie renderowania klatki wylicza się tak: prędkość * czas. Prędkość to prędkość animacji, a czas to czas renderowania klatki. Proste i logiczne podstawy fizyczne :)

0

Takie cuda że "gra działa za szybko" to skończyły się w czasach 386 (jakieś 25 lat temu)
Niezupełnie. NIektóre gry nawet sprzed 10 lat potrafią chodzić „za szybko”, bo co prawda programiści stosowali kalibrację (timery itp.) to nie testowali wtedy programu na AŻ TAK szybkim komputerze. Potrafią się też wysypywać na dualach i quadach, bo źle zsynchronizowano wątki. Mimo to…

Przykładowo gra która działa przyzwoicie na kompie z 1.5GHz będzie działała za szybko na kompie z 3.0GHz
…bez przesady. od dawna pisze się tak, by tempo gry było zależne od czasu rzeczywistego a nie prędkości procesora.

0

nmoze mu chodzi o taki kod ponizej gdzie ruch jest wykonywany caly czas a nie co 100 ms

 //---------------------------------------------------------------------------

#pragma hdrstop

#include "tBOT_SRC.h"
#include "MAINFRM.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

__fastcall tBOT::tBOT()
{
         particles = new tflamethrower();

         particles->reset();
particles->power = 500.0f;
particles->SHOT_SPEED = 377.0f;//+random(10)/10;
particles->NORMAL_TIME = 1;

         staticGLOP = 0;  TstaticX = 0;
         TstaticY = 0;
         TstaticZ = 0;
}
__fastcall tBOT::~tBOT()
{
delete particles;
}

void __fastcall tBOT::draw()
{
      /*
//glColor3f(1,1,1);
glPushMatrix();
//glLoadIdentity();
//
//FCOpenGL->SUPERPOINT.x = 100000*(sin(FCOpenGL->glop*imopi)*cos(FCOpenGL->heading*imopi));
//FCOpenGL->SUPERPOINT.z = 100000*(cos(FCOpenGL->glop*imopi)*cos(FCOpenGL->heading*imopi));
//FCOpenGL->SUPERPOINT.y = 100000*(sin(FCOpenGL->heading*imopi));
//
//gluLookAt(FCOpenGL->old.x,FCOpenGL->old.y,FCOpenGL->old.z,FCOpenGL->old.x+FCOpenGL->SUPERPOINT.x,
//FCOpenGL->old.y-FCOpenGL->SUPERPOINT.y,FCOpenGL->old.z-FCOpenGL->SUPERPOINT.z,0,1,0);

glTranslatef(pos.x+TstaticX,pos.y+TstaticY,pos.z+TstaticZ);

glRotatef(glop+staticGLOP,0,1,0);
//glRotatef(heading,0,1,0);
//glrotatef(samoloty[i].tempa,1,0,0);
front->DrawSimpleModel();// DrawModelVBO();
//back->DrawModelVBO();
//DrawglArraySelection2(frames[framei]);//,false,[swiatlo2],triplesingletot3dpoint(0,0,0));

glPopMatrix();

       */
//CreateSphere(path[dest_pathi].x,path[dest_pathi].y,path[dest_pathi].z,1000,4);

FCOpenGL->drawbillboardF(pos.x,pos.y,pos.z,128.0f);
}

void __fastcall tBOT::loadbotmodel(AnsiString filename, int trucknum)
{

//TRAILi = -1;
int i;
MODE = 1;
heading = 0;
glop = 0;        staticGLOP = 0;
TStringList * s = new TStringList();
//s->LoadFromFile(filename);
front = new TachoGLModel();
    //   AnsiString UUU = FCyfra->basedir+"\\OpenGL\\MODELS\\Vehicles\\truck"+IntToStr(trucknum)+".tachogl";
    AnsiString UUU = FCyfra->basedir+"\\OpenGL\\MODELS\\nazi.tachogl";
front->LoadModel(UUU,false);

AnsiString object_info_file = ExtractFilePath(UUU)+change_filename_ext(UUU,"cfg");
TstaticX = 0;
TstaticY = 0;
TstaticZ = 0;
if (FileExists(object_info_file) == true) {
//ShowMessage(UUU);
//ShowMessage(object_info_file);
TStringList * k = new TStringList();
k->LoadFromFile(object_info_file);
/*
90
true
40
40
40
*/

staticGLOP = StrToFloat(k->Strings[0]);

if (stringtobool(k->Strings[1]) == true)
front->Flip(true,false,false);

front->Scale(StrToFloat(k->Strings[2]),StrToFloat(k->Strings[3]),StrToFloat(k->Strings[4]));

TstaticX = StrToFloat(k->Strings[5]);
TstaticY = StrToFloat(k->Strings[6]);
TstaticZ = StrToFloat(k->Strings[7]);

delete k;
}

projected = new TachoGLModel();
projected->LoadModel(FCyfra->basedir+"\\OpenGL\\MODELS\\pos.tachogl",false);

glop =0;
heading=0;
PATH_POINT_MIN_DISTANCE=500;
s->LoadFromFile(FCyfra->basedir+"\\OpenGL\\MODELS\\"+ExtractFileName(filename)+"_path.cfg");
//setlength(path,s.Count);
path.set_length(s->Count);

for (i = 0; i < s->Count; i++) {

// FCyfra->SZUAJPLIKOW1->get_all_in_nawias2(s->Strings[i],"|",0);
// path[i].x    = StrToFloatDef(FCyfra->SZUAJPLIKOW1->w_nawiasiec[0][0],0);
// path[i].y  = StrToFloatDef(FCyfra->SZUAJPLIKOW1->w_nawiasiec[0][1],0);
//  path[i].z = StrToFloatDef(FCyfra->SZUAJPLIKOW1->w_nawiasiec[0][2],0);

}

pos = triplesingletoT3DPOINTA(0.0f,0.0f,0.0f);//path[0];

dest_pathi=1;

change_path_params(1);
delete s;
framet = GetTickCount();
 framei =0;
 speed = 10;  t = GetTickCount();
 znak=1;    glop=0;
 heading=0;   HEIGHT = 64;

}

void __fastcall tBOT::process_frame()
{

if (GetTickCount()-framet >= speed) {
  framet = GetTickCount();
  framei = framei+1;
// if ( framei >= frames.Length-1 then
// framei= 0;
}

//pos =
//vectors_add(pos,vector_multiple(direction,movespeed*(GetTickCount()-t)/1000));
t = GetTickCount();

pos.y = 0.0f;
bool found = false;

int i;

//pierwszy test dla found to taki ze mamy prosta (od starej pozycji z przed klatki do aktualnej pozycji)
//jak dystans od tej linii do punktu na ścieżce jest wystarczająco mały odbijamy się (to niweluje coś takiego
//jak przelatywanie przez punkty kontrolne)
t3dpoint gjk;
gjk = ClosestPointOnLine(pos,oldpos,path[dest_pathi]);

if (n3ddistance(gjk,path[dest_pathi]) <= 2000.0f) {
 pos = path[dest_pathi];
change_path_params(dest_pathi+znak);

}
 oldpos = pos;

}

void __fastcall tBOT::change_path_params(int new_pathi)
{

if (new_pathi >= path.Length) dest_pathi = 0;

else if (new_pathi < 0.0f) dest_pathi = path.Length-1; else
dest_pathi = new_pathi;

direction = vectorAB(pos,path[dest_pathi]);
direction = Normalize(direction);
direction.y = 0.0f;
heading   = ReturnHeading(direction);
glop    = ReturnGlop(direction);
//FAboutGL->Label5->Caption = IntToStr( dest_pathi);
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0