Usuwanie wierszy z StringGrida problem

0

Napisałem taką procedure która ma usunac trzeci wiersz z drugiej macierzy w której mają byc takie same wartosci jak w pierwszej macierzy. Procedura działa jednak usuwa 2 wiersze mianowicie 3 i 10 wiersz. Możecie sprawdzic gdzie jest błąd. Dodam ze jeżeli w wywołaniu procedury wstawi się stringrid1 to jest usuwany tylko 3 wiersz w 1 stringrid


  procedure GridDeleteRow(RowNumber: Integer; Grid: TstringGrid);
var
 i: Integer;
begin
 Grid.Row := RowNumber-1;
 if (Grid.Row = Grid.RowCount - 1) then
  { On the last row}
  Grid.RowCount := Grid.RowCount - 1
 else
 begin
  { Not the last row}
  for i := RowNumber-1 to Grid.RowCount - 1 do
   Grid.Rows[i] := Grid.Rows[i + 1];
  Grid.RowCount := Grid.RowCount - 1;
 end;
end;

// druga macierz bez danej kolumny i wiersza
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
 var i,j :Byte;
 begin
  for i:=1 to 10 do
  for j:=1 to 6 do
  begin
   StringGrid2.Cells[j-1,i-1]:=StringGrid1.Cells[j-1,i-1]; //wartosci 2 sa takie jak 1
  end;
  begin
     GridDeleteRow(3, stringGrid2);
  end;
 end;
0

ok sam juz sie w tym poałapałem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0