Arraylist - wszystkie rekordy takie same

0

Prosta sprawa. Jest sobie klasa:

class studenciak {
    String nazwisko;
    String imie;
    String ocena;
  }

Jest sobie funkcja która wczytuje z pliku linijka po linijce tekst do obiektu klasy studenciak, a obiekty te do Listy obiektów tej klasy (Arraylist)

static List<studenciak> pobierz(List<studenciak> std)
    throws IOException
  {
    FileReader fr = new FileReader("studenci.txt");
    BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
  String linia;
    String tmp[] = new String[3];

    studenciak st = new studenciak();
    while((linia = br.readLine()) != null)
    {
     tmp=linia.split(" ");
     st.nazwisko = tmp[0];
     st.imie = tmp[1];
     st.ocena = tmp[2];
     std.add(st);
    }
 return std;
   }

Problem polega na tym, że po wyjściu z pętli while wszystkie obiekty w liście są takie same. Dokładnie są równe ostatniemu dodanemu obiektowi.
Wyświetlając zawartość listy jeszcze w pętli (dodaje sobie dodatkowy licznik- int licz,) to wszystko jest ok.


 System.out.print(std.get(licz).nazwisko+" ");
 System.out.print(std.get(licz).imie+" ");
 System.out.print(std.get(licz).ocena+" ");

Wyświetlając zawartość listy za pętlą juz jest kaszanka i wszystkie rekordy sa takie same == ostatniej wprowadzonej pozycji
Sprawdziłem to wyświetlając elementy ze sztywno przypisanym indeksem.

System.out.print(std.get(0).nazwisko+" ");
    System.out.print(std.get(1).nazwisko+" ");
    System.out.print(std.get(2).nazwisko+" ");

I nie mam już pomysłu co może być nie tak.

0

Wstawiasz ciągle te samą referencję

    studenciak st;
    while((linia = br.readLine()) != null)
    {
     st=new studenciak()
     tmp=linia.split(" ");
     st.nazwisko = tmp[0];
     st.imie = tmp[1];
     st.ocena = tmp[2];
     std.add(st);
    }
0

Heh, taka pierdoła.
Dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0