[Pascal] Stos i wskazniki

0

Witam, od pewnego czasu staram się zrozumieć działanie wskaźników, googlując natrafiłem na artykuł
Podstawowe struktury danych
więc zacząłem od Stosu, mam jednak problem z prawidłowym działaniem mojego problemu, w czym tkwi błąd?

 program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type PStos = ^TStos;
 TStos = record
  Liczba: Byte;
  Nastepny: PStos;
 end;
var
pocz : PStos;
Liczba : byte;

procedure PElem(Pocz : PStos; Liczba : byte);
begin
 Pocz := nil;
 WriteLn('Podaj liczbę');
 Read(Liczba);
 if Liczba <> 0 then
  if Pocz = nil then
  begin
   New(Pocz);
   Pocz^.Liczba := Liczba;
   Pocz^.Nastepny := nil;
  end;
end;

  procedure DodajS(var Pocz: PStos);
 var
  Nowy: PStos;
   Liczba: Byte;
 begin
 writeln('Podaj Liczbe : ');
 read(liczba);
  New(Nowy);
  Nowy^.Liczba := Liczba;
  Nowy^.Nastepny := Pocz;
  Pocz := Nowy;
 end;

  procedure Wypisz(Pocz: PStos);
 begin
  while Pocz <> nil do
  begin
   WriteLn(Pocz^.Liczba);
   Pocz := Pocz^.Nastepny;
  end;
 end;

begin

   PElem(pocz, liczba);
   DodajS(pocz);
   Wypisz(pocz);
   readln;

end.
0

Opisz jaki to błąd. Składniowy? Logiczny? Gdzie występuje?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0