[c++] WinSock pytanie

0

Witam mam takie pytanie, stworzyłem sobie prosty komunikator w konsoli.

Czy da się zrobić tak, aby inna osoba mogła się połączyć ze mną i żebyśmy mogli rozmawiać ? Ja stawiam serwer, a on chce się dołączyć to aktualnie nie działa.

0

Co to w ogóle za pytanie? Oczywiście że może. Ty tworzysz socketa, bindujesz go, dajesz listen() i jak ktoś się podłączy to accept() i komunikujecie się przez nowy socket.

0

Może przeszkadza firewall albo brak jest otwartego portu na routerze? Masz zewnętrzny nr IP?

0

Oto kod.

Nagłówek

 
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include "WinSock2.h"

using namespace std;

const int STRLEN = 256;

class Socket
{
  protected:
    WSADATA wsaData;
    SOCKET mySocket;
    SOCKET myBackup;
    SOCKET acceptSocket;
    sockaddr_in myAddress;
  public:
    Socket();
    ~Socket();
    bool SendData( char* );
    bool RecvData( char*, int );
    void CloseConnection();
    void GetAndSendMessage();
};

class ServerSocket : public Socket
{
  public:
    void Listen();
    void Bind( int port );
    void StartHosting( int port );
};

class ClientSocket : public Socket
{
  public:
    void ConnectToServer( const char *ipAddress, int port );
};

.cpp drugi dla naglowka

#include "header.h"
#include <string>
#include <iostream>

Socket::Socket()
{
  if( WSAStartup( MAKEWORD(2, 2), &wsaData ) != NO_ERROR )
  {
    cerr<<"Socket Initialization: Error with WSAStartup\n";
    system("pause");
    WSACleanup();
    exit(10);
  }

  //Create a socket
  mySocket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP );

  if ( mySocket == INVALID_SOCKET )
  {
    cerr<<"Socket Initialization: Error creating socket"<<endl;
    system("pause");
    WSACleanup();
    exit(11);
  }

  myBackup = mySocket;
}

Socket::~Socket()
{
  WSACleanup();
}

bool Socket::SendData( char *buffer )
{
  send( mySocket, buffer, strlen( buffer ), 0 );
  return true;
}

bool Socket::RecvData( char *buffer, int size )
{
  int i = recv( mySocket, buffer, size, 0 );
  buffer[i] = '\0';
  return true;
}

void Socket::CloseConnection()
{
  //cout<<"CLOSE CONNECTION"<<endl;
  closesocket( mySocket );
  mySocket = myBackup;
}

void Socket::GetAndSendMessage()
{
  char message[STRLEN];
  cin.ignore();//without this, it gets the return char from the last cin and ignores the following one!
  cout<<"Send > ";
  cin.get( message, STRLEN );
  SendData( message );
}

void ServerSocket::StartHosting( int port )
{
   Bind( port );
   Listen();
}

void ServerSocket::Listen()
{
  //cout<<"LISTEN FOR CLIENT..."<<endl;

  if ( listen ( mySocket, 1 ) == SOCKET_ERROR )
  {
    cerr<<"ServerSocket: Error listening on socket\n";
    system("pause");
    WSACleanup();
    exit(15);
  }

  //cout<<"ACCEPT CONNECTION..."<<endl;

  acceptSocket = accept( myBackup, NULL, NULL );
  while ( acceptSocket == INVALID_SOCKET )
  {
    acceptSocket = accept( myBackup, NULL, NULL );
  }
  mySocket = acceptSocket;
}

void ServerSocket::Bind( int port )
{
  myAddress.sin_family = AF_INET;
  myAddress.sin_addr.s_addr = inet_addr( "0.0.0.0" );
  myAddress.sin_port = htons( port );

  //cout<<"BIND TO PORT "<<port<<endl;

  if ( bind ( mySocket, (SOCKADDR*) &myAddress, sizeof( myAddress) ) == SOCKET_ERROR )
  {
    cerr<<"ServerSocket: Failed to connect\n";
    system("pause");
    WSACleanup();
    exit(14);
  }
}

void ClientSocket::ConnectToServer( const char *ipAddress, int port )
{
  myAddress.sin_family = AF_INET;
  myAddress.sin_addr.s_addr = inet_addr( ipAddress );
  myAddress.sin_port = htons( port );

  //cout<<"CONNECTED"<<endl;

  if ( connect( mySocket, (SOCKADDR*) &myAddress, sizeof( myAddress ) ) == SOCKET_ERROR )
  {
    cerr<<"ClientSocket: Failed to connect\n";
    system("pause");
    WSACleanup();
    exit(13);
  }
}

 

No i plik MAIN!

 //Main.cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include "header.h"

using namespace std;

int main()
{
  int choice;
  int port = 666;
  //char *ipAddress = "127.0.0.1";
  string ipAddress;
  bool done = false;
  char recMessage[STRLEN];
  char sendMessage[STRLEN];
  cout<<"1) Host server"<<endl;
  cout<<"2) Join server"<<endl;
  cout<<"3) Quit"<<endl;
  cin>>choice;
  if ( choice == 3 )
    exit(0);
  else if ( choice == 2 )
  {
    //Client
    cout<<"Enter an IP address, 127.0.0.1 is the loopback address"<<endl;
    cin>>ipAddress;
    ClientSocket sockClient;
    cout<<"ATTEMPTING TO CONNECT..."<<endl;
    sockClient.ConnectToServer( ipAddress.c_str(), port );
    //Connected
    while ( !done )
    {
      sockClient.GetAndSendMessage();
      cout<<"\t--WAIT--"<<endl;
      sockClient.RecvData( recMessage, STRLEN );
      cout<<"Recv > "<<recMessage<<endl;
      if ( strcmp( recMessage, "end" ) == 0 ||
            strcmp( sendMessage, "end" ) == 0 )
      {
        done = true;
      }
    }
    sockClient.CloseConnection();
  }
  else if ( choice == 1 )
  {
    //SERVER
    ServerSocket sockServer;
    cout<<"HOSTING..."<<endl;
    sockServer.StartHosting( port );
    //Connected
    while ( !done )
    {
      cout<<"\t--WAIT--"<<endl;
      sockServer.RecvData( recMessage, STRLEN );
      cout<<"Recv > "<<recMessage<<endl;
      sockServer.GetAndSendMessage();
      if ( strcmp( recMessage, "end" ) == 0 ||
          strcmp( sendMessage, "end" ) == 0 )
      {
        done = true;
      }
    }
  }
}

I co jest źle, że kolega nie może się połączyć ?

0

Mam zew ip, ale mam rowniez router

0

To musisz na routerze ustawić forwarding portu przez który się chcesz łączyć na swój komputer.

0

Ok zaraz zrobie :)

0

Chyba działa tzn na laptopie już normalnie mogę wpisać zew ip i łączy, a wcześniej się nie dało jak kumpel wróci to mu wyśle i zobacze :-)

0

Mam pytanie jeszcze inne.

A co np, żeby taki komunikator w szkole działał co muszę zrobić ? Bo jak wiadomo w szkole nie przekieruje portu.

0

Przez serwerek zewnętrzny o znanym stałym IP i otwartych portach.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1