[c++] segfault w algorytmie Insa (szeregowanie zadan)

0

Witam,
piszę algorytm Insa dla problemu szeregowania zadań w job shop'ie dla przykładów Tailarda. Zasadniczo napisałem cały kod, kompiluje się, jednak przy debuggowaniu gdb wyrzuca mi Segmentation Fault dla linii typu:

if(0 == this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum])

(Jeśli zamiast 0 stosuje NULL'a jest to samo).

http://wyslijto.pl/plik/eef8cjbcti <<-- tutaj kompletny kod programu wraz z jednym przykładem Tailarda.

Sprawdzałem działanie poszczególnych metod i błąd tyczy się tej części kodu:

int CInsa::CheckPosition(){
  int iTemp = 0;
  if(0 == this->pTemp->pk){
    if(0 == this->pObjectToAdd->nt) iTemp = this->pTemp->Operation.q;
    else iTemp = max(this->pObjectToAdd->Operation.q,this->pTemp->Operation.q);
    if(0 != this->pObjectToAdd->pt) iTemp += this->pObjectToAdd->pt->Operation.r;
    iTemp += this->pObjectToAdd->Operation.p;
  }else{
    if(0 == this->pObjectToAdd->nt) iTemp = this->pTemp->Operation.q;
    else iTemp = max(this->pObjectToAdd->Operation.q,this->pTemp->Operation.q);
    if(0 == this->pObjectToAdd->pt) iTemp += this->pTemp->pk->Operation.r;
    else iTemp += max(this->pObjectToAdd->Operation.r,this->pTemp->pk->Operation.r);
    iTemp += this->pObjectToAdd->Operation.p;
  }
  return iTemp;
}

void CInsa::AddOperation(){
  if(0 == this->pPosition->pk){
    this->pObjectToAdd->nk = pPosition;
    this->pPosition->pk = pObjectToAdd;
  }else{
    if(0 == this->pPosition->nk){
      this->pObjectToAdd->pk = this->pPosition;
      this->pPosition->nk = this->pObjectToAdd;
    }else{
      this->pPosition->pk->nk = this->pObjectToAdd;
      this->pObjectToAdd->pk = this->pPosition->pk;
      this->pObjectToAdd->nk = this->pPosition;
      this->pPosition->pk = this->pObjectToAdd;
    }
  }
}

void CInsa::InsaAlg(){
  this->SortP();
  int iTemp,iCmaxTmp;
  STaskData* pLast;

  for(int i=1;i<this->iSize;i++){
    this->SetTopologicalQueue();
    this->CalcR();
    this->CalcQ();
    iCmaxTmp = -1;
    iTemp = 0;
    this->pPosition = 0;
    this->pObjectToAdd = 0;
    this->pTemp = 0;
    pLast = 0;
    if(0 == this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum]){
      this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum] = this->PSorted[i];
      this->PSorted[i]->pk = 0;
      this->PSorted[i]->nk = 0;
    }else{
      this->pTemp = this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum];
      while(this->pTemp != 0){
        iTemp = this->CheckPosition();
        if((-1 == iCmaxTmp)||(iTemp < iCmaxTmp)){
          iCmaxTmp = iTemp;
          this->pPosition = this->pTemp;
        }
        if(0 == this->pTemp->nk) pLast = this->pTemp;
        this->pTemp = this->pTemp->nk;
      }
      if(0 == this->PSorted[i]->pt) iTemp = pLast->Operation.r;
      else iTemp = max(this->PSorted[i]->pt->Operation.r,pLast->Operation.r);
      if(0 != this->PSorted[i]->nt) iTemp += this->PSorted[i]->nt->Operation.q;
      iTemp += this->PSorted[i]->Operation.p;
      if(iTemp < iCmaxTmp){
        iCmaxTmp = iTemp;
        this->pPosition = pLast;
      }
      this->AddOperation();
      if(this->pPosition == FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum])
        FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum] = this->PSorted[i];
    }
  }

  this->CalcR();
  this->iCmax = this->Data[1].Operation.r;
  for(int i=2;i<this->iSize;i++) if(this->Data[i].Operation.r > this->iCmax) this->iCmax = this->Data[i].Operation.r;
  pLast = 0;
}

Wdzięczny bym był za pomoc, najlepiej szybką bo do poniedziałku powinienem to oddać, a ja już 3 dzień siedzę kombinuję i nic:/

Pzdr.,
Kamil
</cpp></url>

0

Nikt się nie zabierze za anlizę kodu bez zadnego komentarza.
A jeśli rzuca ci segfaulta w tej linii to najpewniej któryś z tych wskaźników jest po prostu nullem a ty próbujesz go dereferować.
Wypisz sobie owe wskaźniki przed wywołaniej tej instrukcji i popatrz jak wyglądają.

0

http://wyslijto.pl/plik/2kupj0mdol <<-- kompletny okomentowany kod.

No właśnie w niektórych iteracjach ten wskaźnik ma wskazywać na adres nullowy i wykonywać tą część kodu znajdującą się po if'ie

A poniżej okomentowany kod, którego dotyczy błąd.

//Metoda zwracajaca wartosc funkcji kryterialnej dla zadania
//this->ObjectToAdd wstawionego przed zadaniem wskazywanym przez
//this->pTemp
int CInsa::CheckPosition(){
  int iTemp = 0;
  //Sprawdzamy czy zadanie jest w stawiane na poczatek kolejki zadan znajdjacych sie
  //na maszynie, jesli tak liczymy wartosc funkcji kryterialnej, jesli nie tez liczymy
  //ale uwzgledniamy czas r z poprzednika kolejnosciowego (zadania za ktre wstawiamy)
  if(0 == this->pTemp->pk){
    if(0 == this->pObjectToAdd->nt) iTemp = this->pTemp->Operation.q;
    else iTemp = max(this->pObjectToAdd->Operation.q,this->pTemp->Operation.q);
    if(0 != this->pObjectToAdd->pt) iTemp += this->pObjectToAdd->pt->Operation.r;
    iTemp += this->pObjectToAdd->Operation.p;
  }else{
    if(0 == this->pObjectToAdd->nt) iTemp = this->pTemp->Operation.q;
    else iTemp = max(this->pObjectToAdd->Operation.q,this->pTemp->Operation.q);
    if(0 == this->pObjectToAdd->pt) iTemp += this->pTemp->pk->Operation.r;
    else iTemp += max(this->pObjectToAdd->Operation.r,this->pTemp->pk->Operation.r);
    iTemp += this->pObjectToAdd->Operation.p;
  }
  return iTemp;
}

//Metoda dodajaca zadanie wskazywane przez this->pObjectToAdd na pozycje o wskazywanej przez
// this->pPosition
void CInsa::AddOperation(){
  //Sprawdzamy czy zadanie ma zostac dodane na poczatku kolejki danej maszyny
  if(0 == this->pPosition->pk){
    this->pObjectToAdd->nk = pPosition;
    this->pPosition->pk = pObjectToAdd;
  //jesli nie wstawiamy zadanie przed zadanie wskazywane przez pPosition
  //i zapewniamy wlasciwe wskazniki poprzendikow i nastepnikow kolejnows
  }else{
    this->pPosition->pk->nk = this->pObjectToAdd;
    this->pObjectToAdd->pk = this->pPosition->pk;
    this->pObjectToAdd->nk = this->pPosition;
    this->pPosition->pk = this->pObjectToAdd;
  }
}


//Mtdoa spinajaca wszystko w jedna calosc
void CInsa::InsaAlg(){
  //sortujemy zadania po czasie P
  this->SortP();
  //iTemp - wartosc kryterium dla obecnego ustawienia
  //iCmaxTmp - najlepsza dotychczas znaleziona wartosc kryterium
  int iTemp,iCmaxTmp;
  STaskData* pLast; //wskaznik na ostatnie zadanie w kolejce danej maszyny

  //petla wykonuje sie tyle razy ile zadan jest do dodania
  for(int i=1;i<this->iSize;i++){
    this->SetTopologicalQueue(); // ustalamy kolejnosc topologiczna dla obecnego uszeregowania
    this->CalcR(); // liczymy czasy r i q: akceleracja liczenia funkcji kryterialnej
    this->CalcQ();
    //zerujemy wartosci i wskazniki
    iCmaxTmp = -1;
    iTemp = 0;
    this->pPosition = 0;
    this->pObjectToAdd = 0;
    this->pTemp = 0;
    pLast = 0;
    //sprawdzamy czy na maszynie przypisanej do i-tego zadania znajduja sie jakeis zadania
    // jesli nie to wstawiamy nasze zadanie
    if(0 == this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum]){
      this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum] = this->PSorted[i];
      this->PSorted[i]->pk = 0;
      this->PSorted[i]->nk = 0;
    //w przeciwnym wypadku wykonujemy kolejne kroki algorytmu
    }else{
      //zaczynamy od wstawienia zadania na sam poczatek
      this->pTemp = this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum];
      //dopoki nie sprawdziwy calej kolejki znajdujacej sie na danej maszynie
      //liczymy wartosc funkcji kryterialnej i zapamietujemy najlepsza pozycje
      while(this->pTemp != 0){
        iTemp = this->CheckPosition();
        if((-1 == iCmaxTmp)||(iTemp < iCmaxTmp)){
          iCmaxTmp = iTemp;
          this->pPosition = this->pTemp;
        }
        if(0 == this->pTemp->nk) pLast = this->pTemp; //zapamietujemy wskaznik na ostatnie zadanie na maszynie
        this->pTemp = this->pTemp->nk;
      }
      //SPrawdzamy wartosc kryterium po wstawieniu zadania na koniec, jesli jest mniejsze od
      // obecnej wartosci to wstawiamy na koniec
      if(0 == this->PSorted[i]->pt) iTemp = pLast->Operation.r;
      else iTemp = max(this->PSorted[i]->pt->Operation.r,pLast->Operation.r);
      if(0 != this->PSorted[i]->nt) iTemp += this->PSorted[i]->nt->Operation.q;
      iTemp += this->PSorted[i]->Operation.p;
      if(iTemp < iCmaxTmp){
        iCmaxTmp = iTemp;
        pLast->nk = this->PSorted[i];
        this->PSorted[i]->pk = pLast
      }
      //Jesli najlepsza pozycja jest inna niz koniec kolejki dla danej maszyny
      //to dodajem yzadanie metdoa this->AddOperation;
      if(this->pPosition != pLast) this->AddOperation();
      //Jesli najlepsza pozycja to na poczatku kolejki dla danej maszyny
      //to zmieniamy wskaznik na pierwsze zadanie na maszynie
      if(this->pPosition == FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum])
        FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum] = this->PSorted[i];
    }
  }

  //Raz jeszcze liczymy czasy R danego uszeregowania, bo wartosc Cmax
  //bedzie najwiekszym sposrod nich;
  this->CalcR();
  this->iCmax = this->Data[1].Operation.r;
  for(int i=2;i<this->iSize;i++) if(this->Data[i].Operation.r > this->iCmax) this->iCmax = this->Data[i].Operation.r;
  pLast = 0; // zeruje wskaznik
}
0

no tak, ale jeżeli masz linijkę: this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum]
to może się zdarzyć np., że:
Psorted[i] jest za zakresem,
this->PSorted[i]->iMachineNum jest za duży

0
Karolaq napisał(a)

no tak, ale jeżeli masz linijkę: this->FirstOnMachines[this->PSorted[i]->iMachineNum]
to może się zdarzyć np., że:
Psorted[i] jest za zakresem,
this->PSorted[i]->iMachineNum jest za duży

Hmm, masz rację, tylko że mój program ma działać dla przykładów Tailarda, więc przyjmuję na wiarę, że dane wejściowe są poprawne. W takim przypadku this->PSorted[i] nie wykracza poza zakres (sprawdzałem wyniki działania metody), tak samo this->PSorted->iMachineNum nie moze być za duży bo to pochodzi danych wejściowych (któe z założenia mają być poprawne).

Pzdr.,
Kamil

0

Juz Ci odpowiedzialem na innym forum. Wystarczy spojrzec na te jakze inteligentna linijke ;p
for (int i=0;i<(m+1);i++) this->FirstOnMachines = 0; I pozniejsze proby czytania z przesunietego o 2 wskaznika.

0

Thx:) Ale program dlaej sie wywala tym razem dla
int CInsa::CheckPosition(){
dla linii
if(0 == this->pObjectToAdd->nt) iTemp = this->pTemp->Operation.q;

A wskazniki na nastepniki i poprzedniki kolejnosciowe wykonuje petla w main() wczytująca dane:

  int n = 0;
  for(int i=1; i<(iTemp*iTemp2+1); i++){
    InFile >> Problem->Data[i].iMachineNum;
    InFile >> Problem->Data[i].Operation.p;
    Problem->Data[i].nk = 0;
    Problem->Data[i].pk = 0;
    if(i == (n*iTemp2 + 1)){   // jesli i (nr operecji) jest wielokrotnoscia liczb maszyn(iTemp2) + 1
      Problem->Data[i].pt = 0; // tzn jest czas z pierwszej kolumny z danego zadania to nie ma pt
      n++;
    }else Problem->Data[i].pt = &(Problem->Data[i-1]); // w przeciwnym razie pt to poprzednia operacja
    if(0 == (i % iTemp2)) Problem->Data[i].nt = 0; // jesli nr operacji dzieli sie bez reszty to nt = 0
                                       //tzn. ze jest to czas z ostatniej kolumny danego zadania
  }
  for(int i=1; i<(iSize+1); i++)
    // jesli nr operacji dzieli sie zreszta, to nastepnikiem technologicznym jest nastepna operacja
    if(0 != (i % iTemp2)) Problem->Data[i].nt = &(Problem->Data[i+1]); 

http://wyslijto.pl/plik/c7cfw1dnm1 <<-- Poprawiony kod, bo jeszcze pare innych rzeczy wyłapałem.

0

To już chyba wiem co jest źle. Funkcja SetTopologicalQueue buduje niepełną kolejność topologiczną, przez co nie są policzone wszystkie czasy r i q, a w związku z tym funkcja CheckPosition() odwołuje się do pól, któe nie mają przypisanej żadnej wartości...

Jeśli dodam jedną pętlę while to powinno być dobrze.

Ale to jutro sprawdzę, temat chwilowo zawieszony:P

0

http://www.sendspace.com/file/58f5qe <<-- Poprawny, działający program.

Błąd polegał na złym zrozumieniu ustalania kolejności topologicznej, co skutkowało tym, że odwoływałem się do wartości, które nie zostały ustawione. Poza tym dopisałem destruktory.

Pzdr.,
i dzięki za pomoc

0

możesz zrobić reupload'a z poprawioną częścią kodu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1