Cześć, używam exoplayer w aplikacji. Wideo wyświetlam wertykalnie. Problem polega na tym, że jak wielokrotnie włączę i wyłączę wideo, to nagle zaczyna się odtwarzać horyzontalnie (tak jakbym miał odwrócony telefon). Może spotkaliście się z czymś takim kiedyś albo wiecie co powinienem ustawić żeby takie rzeczy się nie działy.

Moja konfiguracja


  <com.google.android.exoplayer2.ui.PlayerView
    android:id="@+id/movie_exo_player"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/video_player_bg"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:shutter_background_color="@color/shutter_bg">

  </com.google.android.exoplayer2.ui.PlayerView>

 simpleExoPlayer = new SimpleExoPlayer.Builder(getActivity()).build();
    playerView = getActivity().findViewById(R.id.movie_exo_player);
    playerView.setPlayer(simpleExoPlayer);
    playerView.setResizeMode(AspectRatioFrameLayout.RESIZE_MODE_FILL);

    DefaultBandwidthMeter defaultBandwidthMeter = new DefaultBandwidthMeter.Builder(getActivity()).build();
    OkHttpDataSourceFactory okHttpDataSourceFactory = new OkHttpDataSourceFactory(OkHttpClientBuilder.Build(getActivity()), Util.getUserAgent(getActivity(),"appname"), defaultBandwidthMeter);
    MediaSource videoSource = new ProgressiveMediaSource.Factory(okHttpDataSourceFactory).createMediaSource(Uri.parse(getVideoUrl()));

    simpleExoPlayer.prepare(videoSource);
    simpleExoPlayer.setPlayWhenReady(true);