Używam MediaRecorder do nagrywania ale metoda start blokuje mi całe UI. Pytanie czy coś nie robię źle?

MediaRecorder recorder = new MediaRecorder();
        recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
        recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.AMR_NB);
        recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);
        //recorder.setOutputFile(parcelWrite.getFileDescriptor());
        recorder.setOutputFile(tempAudioFile.getPath());
        recorder.prepare();

        recorder.start();

Tak samo MediaPlayer.start() blokuje na stałe UI

 try {
      MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
      mediaPlayer.setDataSource(tempAudioFile.getPath());
      mediaPlayer.setLooping(false);
      mediaPlayer.start();
    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }

Czy powinienem uruchomić to w osobnym wątku?