Brak odczytu zawartości BufferedReader

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-12 11:46

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Witam,

Napisłem prosta aplikację na androida, która odbiera z serwera dane (serwer python). O ile komunikacja

Funkcja wysyłająca dana z serwera python (standardowa metoda wysyłajaca dane w komunikacji socketowej):

  tmp="Operation OK"
  send(bytes(tmp,'UTF-8'))

Funkcja odbierająca klienta java:

  public void run() {

      try {
        InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(SERVER_IP);
        Log.d("ClientActivity", "C: Connecting...");
        socket = new Socket(serverAddr, SERVERPORT);
        connected = true;
        String msg="";
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream(),StandardCharsets.UTF_8));
        while (connected) {
          if(arePasswordsEqual(et2.getText().toString(),et3.getText().toString())==true) {
            Log.d("ClientActivity", "C: Sending command.");
            String strL = "Test";
            PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(
                new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())),
                true);
            out.println(strL);
            Log.d("ClientActivity", "C: Sent.");
          }
          else {}
          String response ;
          while ((response = in.readLine()) != null) {
            Log.d("ClientActivity", "works before" );
            msg+=response;
            Log.d("ClientActivity", "works after" );
          }
          Log.d("ClientActivity", "Get:" + msg);
          msg="";
          connected=false;
        }

        socket.close();
        Log.d("ClientActivity", "C: Closed.");

      } catch (UnknownHostException e) {
        e.printStackTrace();
        connected = false;
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        connected = false;
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        e.printStackTrace();
      }

    }

Niestety program nie wchodzi do pętli

  while ((response = in.readLine()) != null) 

i nie wiem dlaczego.

edytowany 2x, ostatnio: mariusz198787, 2019-08-12 12:20

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 12:46

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Co to za serwer? Też jakaś twoja apka? Jeśli tak, to pokaż.
Funkcja readLine zwraca NULL kiedy napotka koniec strumienia (EOF). A koniec strumienia następuje kiedy serwer zamyka połączenie.
Przykładowa komunikacja (np. HTTP) w uproszczeniu wygląda tak:

 • serwer nasłuchuje
 • klient rozpoczyna wysyłanie danych do serwera
 • serwer odbiera dane od klienta
 • serwer kończy transmisję klient - serwer
 • serwer wysyła dane do klienta
 • serwer kończy transmisję serwer - klient.

Upewnij się, że serwer zamyka połączenie i nie wysyła pustej linii.


Nie sztuka uciec gdy w dupie sztuciec
edytowany 1x, ostatnio: PerlMonk, 2019-08-12 12:46

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 12:50

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Kod serwera:

  #!/usr/bin/python      # This is server.py file

import socket        # Import socket module
import pymysql.cursors

def dataBaseOperation(id,login,password):
  try:
    db = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
               user="root",     # your username
               passwd="pass", # your password
               db="tmp")    # name of the data base

    cur = db.cursor()
    cur.execute("insert into uzytkownicy (id,login,password) values ('%s','%s','%s')" %(id,login,password))

    db.commit()
    sendFlag=True
  except:
    db.rollback()
    print('Operation failed.')
    sendFlag=False
  finally:
    if db != None:
      db.close()
  return sendFlag

def main():
  s = socket.socket()     # Create a socket object
  host = socket.gethostname() # Get local machine name
  ip=socket.gethostbyname(host)
  print (ip)
  port = 7777        # Reserve a port for your service.
  s.bind((host, port))    # Bind to the port
  data=''
  s.listen(5)         # Now wait for client connection.

  while True:
    c, addr = s.accept()   # Establish connection with client.
    fromClient=''
    print('From: ',addr)
    while True:
      data=c.recv(1024) 
      if not data: break
      fromClient+=data.decode().rstrip()
      if fromClient.startswith("Start"):
        data=fromClient.split(";")
        optmp=dataBaseOperation(data[1],data[2],data[3])
        if optmp is True:
          tmp="Operacja powiodła się"
          #print(tmp)
          c.send(bytes(tmp,'UTF-8'))
          #print(c.send(bytes(tmp,'UTF-8')))
          tmp=''
        else:
          tmp="Operacja nie powiodła się"
          c.send(bytes(tmp,'UTF-8'))
          tmp=''
  c.close()

if __name__ == "__main__":
  main()

Sprawdzałem while z readline dla warunku ==NULL, ale też tę pętlę omija.

edytowany 1x, ostatnio: mariusz198787, 2019-08-12 12:52

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 13:49

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 minuta temu

Sprawdź jak zachowa się taka pętla:

while (true) {
  response = in.readLine();

  if (response == NULL || response.isEmpty()) {
    break;
  }

  Log.d("ClientActivity", "works before" );
  msg+=response;
  Log.d("ClientActivity", "works after" );
}

Jeśli to nic nie da, sprawdź co się stanie z taką pętlą:

int bufferSize = 4096;
int bytesRead = -1;
char buffer[] = new char[bufferSize];

while (true) {
  Arrays.fill(buffer, 0);
  bytesRead = in.read(buffer);

  if (bytesRead <= 0) {
    System.out.println("Brak danych " + bytesRead);
  }

  Log.d("ClientActivity", "works before" );
  msg += new String(Arrays.copyOfRange(buffer, 0, bytesRead));
  Log.d("ClientActivity", "works after" );
}

Zobaczysz tutaj ile danych jest przesyłanych.


Nie sztuka uciec gdy w dupie sztuciec

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 14:32

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Dla pierwszego przypadku sytuacja ta sama co poprzednio, ale juz dla drugiego działa ok (zawartość pętli jest osiągalna) i wszystkie dane wysłane przez serwer trafiają do klienta.

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 14:49

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Dopiero zauważyłem, że w drugiej wersji pętli nie dodałem instrukcji break. Ale z tym chyba sobie poradzisz.
Warto zwrócić uwagę, że przy przesyłaniu tekstu w kodowaniu UTF-8 liczba znaków nie musi równać się liczbie bajtów.


Nie sztuka uciec gdy w dupie sztuciec

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 15:04

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Tak, poradze sobie. Dzięki za pomoc. Jednak nadal nie rozumiem dlaczego to nie działało

  while ((response = in.readLine()) != null) {
edytowany 1x, ostatnio: mariusz198787, 2019-08-12 15:04

Pozostało 580 znaków

2019-08-12 15:47

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Z tego, co rozumiem z kodu serwera

if not data: break

jeśli nie odczyta danych, kończy pętlę i nie wysyła nic klientowi. Klient wtedy dostanie null. W trybie nieblokującym normalnie wygenerowałbyś nowe zdarzenie w takiej sytuacji zamiast czekać uparcie, że coś tam będzie.


Nie sztuka uciec gdy w dupie sztuciec

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0