Mam pytanie, używam połączenia client socket używając androidowego LocalSocket, android w wersji 5.0
Gdy wysyłam dane funkcją outStream.write(); outStream to zmienna typu OutputStream

   socket = socketServer.accept();
   socket.setSoTimeout(60*1000);
   socket.setSendBufferSize(50000);
   socket.setReceiveBufferSize(50000);

   streamOut=socket.getOutputStream();
   String dateStart=Utils.getCurrentTimeStamp();
   streamOut.write(bs,0,bs.length);
   String dateStop=Utils.getCurrentTimeStamp();

to raz na jakiś czas zdarzają się lagi, wyłapałem je dodając logi z czasem linijka przed i linijka po socket.write(), w normalnym działaniu różnica czasów wynosi maksymalnie do 10ms, jednak czasem, rzadko ale jednak różnica wynosi 50-200ms. Czy ktoś miał takie problemy ? Da się coś z tym zrobić ?