Swift - problem z wyciągnięciem konkretnych danych z JSON-a

0

Witam.
Obecnie buduje aplikacji na ios i ma problem z wyciągnięciem konkretnych danych z JSON , próbowałem już wiele wersji i przeglądałem już wiele poradników/postów itp ale nie znalazłem rozwiązania (Mimo ze dla mnie wydaje się ze dane są zwracane dość prosty sposób , ale jestem nowy nie znam się ;) )
Oto mój kod w swift

 let url = URL(string: "http://81.352.025.214:7342/api/sprzedarz")

    let task = URLSession.shared.dataTask(with: url!) { (data,response, error) in

      if error != nil

      {

        print("ERROR NR 1")

      }

      else {

        if let content = data

        {

          do

          {

            print("Start")

            //lista

            let myJSON = try JSONSerialization.jsonObject(with: content, options: JSONSerialization.ReadingOptions.mutableContainers) as AnyObject

            print(myJSON)

            if let symbol = myJSON["symbol"] as? NSDictionary

            {

              print(symbol)

            }

          }

          catch{

            print("Bład NR 2")

          }

        }

      }

    }

    task.resume()

  }

Jak wyciągam całego jsona nie problemu ale jak chce konkretne dane w tym przypadku " symbol " to wraca mi nic :(
i nie wiem dlaczego próbowałem rożnych sposobów .
JSON :

[
  {
    "symbol": "abc",
    "ilosc": 20
  },
  {
    "symbol": "XZY",
    "ilosc": 25
  }
]

Mozę ktoś ma pomysł co robię źle ?

0

Podstawy debugowania się kłaniają. Zapnij się w linijce "let myJSON = try..." i sprawdź jakiego typu jest efekt serializacji zamiast zakładać że to "AnyObject".
PS. zrzynając z poradników warto sprawdzać jakiej wersji języka w którym chcesz pisać dotyczą.

0

Niestety @up mylisz się, AndroidStudio posiada wbudowany debuger.

0

Krzywy Wąż - raczej się nie myli, zakładając że OP nie pisze apki na iOS-a w Android Studio.

Co do pytania, to nie jestem pewien, ale chyba powinno być tak: let myJSON = try JSONSerialization.jsonObject(with: content, options: JSONSerialization.ReadingOptions.mutableContainers) as? [String: Any]

Więcej informacji: Working with JSON in Swift

0

Rozwiązanie problemu :

 func Connect() {

    let url = "http://ipjakies:jakiisport/api/Sprzedarz"
    let UrlObj = URL(string: url)
    URLSession.shared.dataTask(with: UrlObj!){(data,response,error)in
      do{
        var Towary = try JSONDecoder().decode([towar].self , from: data!)
        for towar in Towary{
         print(towar.symbol!)
         print(towar.ilosc!)
        }
      }catch{
        print("we have the fucking error")
      }
    }.resume(
  }

Trzeba jeszcze tworzyć jakiś obiekt który wracał zmienne umie jest to obiekt towar

    let symbol : String?
    let ilosc : Double?

  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0