Zadanie 3.9
Utwórz tabelę „trzy na trzy”.
var tablica = new Array(1, 2, 3);
document.write(tablica[1] + "
");
tablica[1] = 123;
document.write(tablica[1] + "
");
Umieść w niej obrazki. Zdefiniuj kod, który spowoduje zmianę wyświetlanych na stronie
obrazków co 2 sekundy.