Wątek przeniesiony 2019-09-05 15:57 z przez Shalom.

Pomocy !!

2019-09-05 15:41
0

Witam. Mam problem z moim programem. Chcialbym aby za pomoca scanner byla mozliwosc stwozenia Listy przedmiotow a nastepnie wyswietlenu ja na ekranie. Do tego zadanai uzywa hash map lecz mam problemy z wyswitleniem powstalej listy bardzo porsze o pomoc.. Program ma na celu twozenie list i oblicznie ich porfitu jaki otrzymamy po wytworzeniu.

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  private static ComponentsList componentsList = new ComponentsList();

  public static void main(String[] args) throws Exception {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    boolean quit = false;
    System.out.println("Welcome \n"
      + "Choose one of the options.\n"
      + "1 - Add Component to the listz.\n"
      + "2 - Add new Recipe.\n"
      + "3 - Print Components List.\n"
      + "4 - Print Recipe.\n"
      + "0 - Quit");

    while(!quit){
      System.out.println("Chooce an option: ");
      int choice = scanner.nextInt();
      scanner.nextLine();
      switch (choice){
        case 0:
          quit = true;
          break;
        case 1:
            System.out.println("Component Name: ");
            String name = scanner.next();
            name = name.toUpperCase(Locale.ENGLISH);
            System.out.println("Component Price: ");
            int price = scanner.nextInt();

            Components temp = new Components(name, price);
            componentsList.addComponents(temp);
            break;
        case 2:
          System.out.println("Recipe name: ");
          String recipeName = scanner.next();
          recipeName = recipeName.toUpperCase(Locale.ENGLISH);
          System.out.println("Number of Components: ");
          int componentsNumber = scanner.nextInt();
          Recipe tempOne = new Recipe(recipeName);
          for(int i = 1; i <= componentsNumber; i++){
            System.out.println( i + " Component name:");
            String itemAddedName = scanner.next();
            itemAddedName = itemAddedName.toUpperCase(Locale.ENGLISH);
            System.out.println( i + " number of Component:");
            int itemAddedQuantity = scanner.nextInt();
            addItemToRecipe(tempOne, itemAddedName, itemAddedQuantity);
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println(componentsList);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Enter name: ");
          String recypiToPrint = scanner.next();
          System.out.println(tempOne);

      }
    }
}

  public static int addItemToRecipe(Recipe recipe, String componentIn, int quantity) {

    Components component = componentsList.get(componentIn);
    if(component == null) {
      System.out.println(" Ingredient " + componentIn + " not added.");
      return 0;
    }

    if(quantity>0){
      return recipe.addNewRecipe(component,quantity);
    }

    return 0;
  }

  public static void removeItemFromRecipe(Recipe recipe, String ccomponentOut){
    Components component = componentsList.get(ccomponentOut);
    if(component == null) {
      System.out.println(" Ingredient " + ccomponentOut + " not added.");
    }

    recipe.removeItemFromRecipe(component);

  }

  public static void calculateProfit(Recipe recipe, int marketPrice){
    System.out.println("You earn " + recipe.profit(marketPrice));
  }

}
import java.util.Map;
    import java.util.TreeMap;

public class ComponentsList {
  private final Map<String, Components> list;

  public ComponentsList() {
    this.list = new TreeMap<>();
  }

  public Components get(String key) {
    return list.get(key);
  }

  public int addComponents(Components component){
    if(component != null){
      list.put(component.getName(), component);
      return 1;
    }
    return 0;

  }

  public int removeComponent(Components component){
    if(component != null){
      list.remove(component.getName(), component);
      return 1;
    }
    return 0;
  }

  @Override
  public String toString() {
    String s = "\nComponents List\n";
    for (Map.Entry<String, Components> component : list.entrySet()) {
      s = s + component.getKey() + " ingredient price " + component.getValue().getPrice() + "\n";
    }
    return s;
  }
}
public class Components implements Comparable<Components> {

  private final String name;
  private int price;
  private int quantity;

  public Components(String name, int price) {
    this.name = name;
    this.price = price;
    this.quantity = 0;

  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    if(price > 0.0){
      this.price = price;}
  }

  public int getQuantity() {
    return quantity;
  }

  public void setQuantity(int quantity) {
    this.quantity = quantity;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if(obj == this) {
      return true;
    }

    if((obj == null) || (obj.getClass() != this.getClass())) {
      return false;
    }

    String objName = ((Components) obj).getName();
    return this.name.equals(objName);
  }

  @Override
  public int compareTo(Components o) {
      if(this == o) {
        return 0;
      }

      if(o != null) {
        return this.name.compareTo(o.getName());
      }

      throw new NullPointerException();
    }

  @Override
  public int hashCode() {
    return this.name.hashCode() + 31;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.name + " : price " + this.price ;
  }
}
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public class Recipe {
  private final String name;
  private final Map<Components, Integer> list;

  public Recipe(String name) {
    this.name = name;
    this.list = new TreeMap<>();
  }

  public int addNewRecipe(Components component, int quantity){
    component.setQuantity(quantity);
    if(quantity > 0){
      int inRecipe = list.getOrDefault(component, 0);
      int newPricw = inRecipe + (component.getPrice() * quantity);

      list.put(component, newPricw);
      return quantity;

      }

    return 0;
  }

  public void removeItemFromRecipe(Components component){
    list.remove(component);
  }

  public int profit(int marketPrice){
    int totalCost = 0;
    for (Map.Entry<Components, Integer> component : list.entrySet()) {
      totalCost += component.getValue();
    }

    return marketPrice - totalCost;

  }

  @Override
  public String toString() {
      String s = name + " contains " + list.size() + ((list.size() == 1) ? " item" : " items") + "\n";
      int totalCost = 0;
      for (Map.Entry<Components, Integer> component : list.entrySet()) {
        s = s + component.getKey() + " in an amount " + component.getKey().getQuantity() + "\n";
        totalCost += component.getValue();
      }

      return s + "Total cost " + totalCost;
    }
}
Zmień temat - tu wszyscy pytający chcą jakiejś pomocy - AnyKtokolwiek 2019-09-05 15:50

Pozostało 580 znaków

2019-09-05 15:50
0

Jaki masz dokładnie problem? Nie wiesz jak wyświetlić zawartość mapy? Czy dostajesz jakiś błąd?
https://www.samouczekprogrami[...]ku-java/#iterowanie-po-mapach <- zajrzyj tutaj

Garusx napisał(a):
@Override
  public int compareTo(Components o) {
      if(this == o) {
        return 0;
      }

      if(o != null) {
        return this.name.compareTo(o.getName());
      }

      throw new NullPointerException();
    }

??

edytowany 1x, ostatnio: kixe52, 2019-09-05 15:50

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0