witam czy mogłby ktoś napisac program w którym zostaną utworzone dwie tablice :

-tablica 8 elementowa liczb całkowitych , losowanych z przedziału <a-5,a+5> , gdzie a liczba całkowita podana jako argument programu;

-tablica 12-elementowa liczb rzeczywistych , losowanych z przedziału<x,x+10) gdzie x-liczba rzeczywista wczytana z klawiatury

prosze wyświetlic kazdą tablice w jednym wierszu , dla tablicy rzeczywitej zastosowac format z 2 cyframi dziesiętnymi , w kazdej tablicy nalezy obliczyc i wyświetlić sumę wartości jej elementów