Mam napisać program w języku AWK, który przetłumaczy program napisany w środowisku sh na csh