Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań:

  1. Proszę podać specyfikację problemu i narysować schemat blokowy algorytmu porządkującego trzy liczby podane przez użytkownika.
    2.Proszę zapisać w postaci listy kroków algorytm obliczający n-tą potęgę liczby x. Proszę przedstawić także specyfikację problemu.