Mam do wykonania takie zadania:

1.Proszę podać specyfikację problemu i narysować schemat blokowy algorytmu porządkującego trzy liczby podane przez użytkownika.
2.Proszę zapisać w postaci listy kroków algorytm obliczający n-tą potęgę liczby x. Proszę przedstawić także specyfikację problemu.

Proszę o pomoc