mam do napisania program listę która będzie dodawać elementy do listy i usuwać z listy i nie wiem czemu mi nie działa usuwanie z listy ani wypisywanie imion i nazwisk wpisanych osób
proszę o pomoc

#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct Osoba
{

  char nazwisko[20];
  char imie[20];
  char numer_prawa_jazdy[20];
  char numer_rejestracyjny[20];
  struct Osoba* next;
     } Osoba ;

int dlugosc_listy(Osoba lista)
{
int d = 0;
Osoba
wsk = lista;
while(wsk != NULL)
{
d++;
wsk = wsk->next;
}
return d;
}

void dodaj(Osoba* lista, Osoba nowa)
{
while (lista != NULL) lista = &((lista)->next);
*lista = nowa;
nowa->next = NULL;
}

// dodaje osobe do listy
void dodajOsobe(Osoba* lista)
{ char line[500];
Osoba
nowa = (Osoba*)malloc(sizeof(Osoba));
printf("Podaj imie: ");
scanf("%s", nowa->imie);

 printf("Podaj nazwisko: ");
 scanf("%s", nowa->nazwisko);

 printf("Podaj numer rejestracyjny: " );
 scanf("%s", &(nowa->numer_rejestracyjny));

 printf("Podaj numer prawa jazdy: " );
 scanf("%s", &nowa->numer_prawa_jazdy);

 dodaj(lista, nowa);

}

void wypisz_liste(Osoba* lista)
{

 Osoba* wsk = lista;

 if(lista == NULL)
 printf("LISTA JEST PUSTA");
 else
 printf("Lista zawiera %d elementow: \n", dlugosc_listy(lista) );
 int i = 1;
 while( wsk != NULL)
 {
    printf("%s %s %s %s %s\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->numer_rejestracyjny, wsk->numer_prawa_jazdy);
    wsk=wsk->next;
    i++;
 }

}

/*void usun( Osoba* lista, int ID)
{
Osoba
poprzedni = NULL;
Osoba wsk = lista;
int i;
for(i = 1; i < ID; i++)
{
poprzedni=wsk;
wsk=wsk->next;

         }
     if(poprzedni==NULL)
     {
     (*lista)=(*lista)->next;
     free(wsk);
     }
     else
     {
       poprzedni->next=wsk->next;
       free(wsk);
     }

}
void usun_imnaz(Osoba** lista, char id)
{

   char name[100];
   char lastname[100];
   id='NULL';

    printf("Podaj imie: ");
 scanf("%s", name);

 printf("Podaj nazwisko: ");
 scanf("%s", lastname);

   if(usun_imnaz(name)==id)
    {
      printf("Osoba zostala usunieta");
    }
   else
    {
     printf("Osoba nie zostala usunieta, nie ma takiej osoby");

    }
 }*/

void wypisz_osobe_lista(Osoba lista, int ID)
{
int i;
Osoba
wsk = lista;
for(i = 1; i < ID; i++)
{
wsk=wsk->next;

         }
     printf("%s %s %s %s %s\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->numer_rejestracyjny, wsk->numer_prawa_jazdy);
                }

int main()
{
Osoba* lista = NULL;

     int option;

while(option != 0)
{
printf("\n\n MENU");
printf("\n\n\n 0 Wyjscie z programu");
printf("\n 1 Wpisz dane osoby do bazy");
printf("\n 2 Wyswietl cala liste\n");
printf("\n 3 usun element z listy\n");
printf("\n 4 usun cala liste\n");

    scanf("%d", &option);

    switch(option)
    {

           case 1:
             printf("DODAWANIE OSOBY DO LISTY\n");
             dodajOsobe(&lista);
             break;

           case 2:
             printf("WYSWIETL CALA LISTE\n");
             wypisz_liste(&lista);
             break;

          /* case 3:
            printf("USUN LISTE\n");
            usun_imnaz(lista);
            break;

           case 4:
            printf("USUN LISTE\n");
            usun(lista);
            break;
           }*/
   }

int key;
scanf("%d", &key);

}

}