Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania.
Napisać skrypt, który dla katalogów podanych jako parametry odnajdzie i wyświetli nazwę najbardziej zagłębionego podkatalogu oraz jego poziom zagłębienia. Skrypt nie może wyświetlać komunikatów o błędach oraz, jeżeli zostanie uruchomiony bez parametrów, powinien wyświetlić stosowną informację i zakończyć działanie