Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę naturalną r>0, a następnie rysujący przy pomocy znaków "x" koło (przybliżenie koła) o promieniu r.
Uwaga - program ma rysować koło, a nie okrąg.

#include <iostream>

using namespace std; 
  
int main() 
{ 
   int liczba,i,l,j; 
   int x; 
   int y; 
   int r; 
   cin>>liczba; 
   for(i=0;i<liczba;i++) 
      { 
         cin>>x>>y>>r; 
               for (j=1;j<=20;j++)   
                  { 
                  for (l=1;l<=20;l++)   
                     { 
                        float pierwsza = pow(j-x,2.);   
                        float druga = pow(l-y,2.);   
                        if ((((pierwsza+druga) <= pow(r,2.))  ||  (sqrt(pierwsza+druga) <= (r+0.5))))      cout<<"x";   
                         else cout <<"."; 
                     } 
                     cout<<"\n"; 
  
                  } 
   cout<<"\n";  
                
      } 
    
   return 0; 
}

pojawia się :
undefined reference to [email protected]
error: 1d returned 1 exit status