W oparciu o definicje struktury "POINT" zawierajaca inofrmacje o wspolrzednych punktu na plaszczyznie nalezy zdefiniowac dwie funkcje "pole" i "obwód" a zwracajace odpowiednio wartosci pola i obwodu trojkata o wierzchołkach przekazanych do funkcji.ODPowiednie deklaracje ponizej:
struct POINT {
int x;
int y;
}

float pole(struct POINT , struct POINT , struct POINT )
float obwod(struct POINT , struct POINT , struct POINT );

Deklaracje funkcji oraz definicje struktury nalezy umiescic w pliku naglowkowym: point.h zas kazda definicje funkcji w osobnym pliku(pole.c, obwod.c) a nastepnie napisac krotki program testujacy(zad14.c)
wartosc pola trojkata prosze wyliczac bez korzystania z pierwiastka kwadratowego
w powyzszych funkcjahc nie stosujemy pobierania i wypisywania wartosci