Potrzebuje pomocy w 3 banalnych zadania, proszę o napisanie kodu. Bardzo proszę o pomoc

1.Napisz program obliczający sume liczb 1+2+n dla n podanego przez użytkownika za pomocą pentli while. (czyli po kolei, jesli n=5 to 1+2+3+4+5)

2 Napisz program obliczający minimum tablicy typu int

3 Napisz program zapisujący zawartość 10 elementowej tablicy typu int do kolejki