Witam serdecznie. Jestem nowym na tym forum i potrzebuje pomocy w zadaniu. Brak pomysłu na tabelę losującą liczby losowe. Czy ktoś miałby chwilę czasu na wytłumaczenie?
Stworzyć program wykonujący operacje na tablicach. W pierwszym kroku należy stworzyć dwuwymiarową tablicę 50 elementów i wypełnić ją elementami losowymi typu int (- tutaj prosty opis użycia klasy Random: http://javastart.pl/static/kl[...]andom-generator-pseudolosowy/).
W kolejnym kroku należy:
a) wydrukować tablicę,
b) wydrukować posortowaną tablicę,
c) wypisać ile razy występuje określona wartość,
d) wypisać ile wynosi suma wszystkich elementów,
e) stworzyć kopię tablicy na dwa sposoby: prawidłowy i nieprawidłowy oraz wykazać w kodzie jaki jest skutek nieprawidłowego kopiowania
to co udało mi się stworzyć:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _1._3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random rng = new Random();
int[] table = new int[50];

    for (int i = 0; i < table.Length; i++)
    {
      table[i] = rng.Next(1, 100);
    }
    Console.WriteLine("Tablica: ");
    Console.WriteLine();

    for (int i = 0; i < table.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(table[i]);
    }

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Tablica posortowana: ");
    Console.WriteLine();

    Sortowanie(table);

    for (int i=0; i<table.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(table[i]);
    }
    Console.WriteLine();

    //for (int i = 0; i < table.Length; i++)

    int wynik = 0;
    for (int i = 0; i < table.Length; i++) 
    {
      if(table[i] == 6)
      {
        wynik += 1;
      }
    }
    Console.WriteLine("Liczba 6 występuje " + wynik + " raz/razy");

    int razem = 0;
    for (int i = 0; i < table.Length; i++)
    {
      razem += table[i];
    }
    Console.WriteLine("Łączna wartość wszystkich elementów tablicy wynosi: " + razem);
    Console.WriteLine();

    int[] rightcopy = new int[table.Length];
    Array.Copy(table, rightcopy, table.Length);

    Console.WriteLine("Tablica skopiowana prawidłowo: ");
    Console.WriteLine();

    for (int i = 0; i < table.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(rightcopy[i]);
    }

    int[] wrongcopy = new int[table.Length];
    Array.Copy(table, wrongcopy, 15); //skopiowanych zostało tylko 15 elementów

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Tablica skopiowana nieprawidłowo: ");
    Console.WriteLine();

    for (int i = 0; i < table.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(wrongcopy[i]);
    }

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Press any key to exit...");
    Console.ReadKey();

  }
  public static void Sortowanie(int[] table)
  {
    for (int j = 1; j < table.Length; j++)
      for (int i = 0; i < table.Length - 1; i++)
        if (table[i] > table[i + 1])
        {
          int tmp = table[i];
          table[i] = table[i + 1];
          table[i + 1] = tmp;
        }

  }
}

}
Bardzo proszę o pomoc bo chcę się tego nauczyć.