Chcę was przeprosić za nazwy zmiennych starałem się żeby były przejrzyste ale wyszło całkowicie na odwrót patrząc na kod można dostać oczopląsu nie będę już tego poprawiał bo jutro idę do pracy na cały dzien a na weekend potrzebuje by zadanie było zrobione. Ehh nie wiem jak inni rozwiązali te zadanie ale na pewno nie jak ja. Ten kod DZIAŁA no jakoś. Kod wydrukuje to co mu każe albo co miałem w zamyśle plus coś od siebie zależnie od liczby jaką wybiorę problem chyba leży w ifach może w warunkach . Z resztą problemów postaram sobie poradzić

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main()

{
  char *Jednostki[]={"","jeden ","dwa ","trzy ","cztery ","piec","szesc","siedem","osiem","dziewiec ",
"dziesiec ","jedenascie ","dwanascie","trzynascie","czternascie","piętnascie","szesnascie","siedemnascie",
"osiemnascie","dziewietnascie "};

char *Dziesiatki[]={"","dwadziescia ","trzydziesci ","czterdziesci","piecdziesiat","szescdziesiat","siedemdziesiat",
"osiemdziesiat ","dziewiecdziesiat "};

char *Setki[]={"","Sto ","dwiescie ","trzysta ","czterysta ",
"piecset ","szescet","siedemset","osiemset ","dziewiecset "};

  int liczbaUzytkownika;
  int obliczeniaDziesiatki;
  int obliczeniaDziesiatki1;
  int moduloLiczbauzytkownikaDziesiatki;
  int dzielenieLiczbaUzytkownikaSetki;
  int moduloSetki;
  int dzieleniePrzezDziesiec;
  int dzielenieDlaJednosciwSetkach;

  cout <<"Podaj liczbe: "<<endl;
  cin >> liczbaUzytkownika;

  obliczeniaDziesiatki1=liczbaUzytkownika/10;
  obliczeniaDziesiatki= obliczeniaDziesiatki1%=10;
  moduloLiczbauzytkownikaDziesiatki=liczbaUzytkownika%10;

  dzielenieLiczbaUzytkownikaSetki=liczbaUzytkownika/100;
  dzieleniePrzezDziesiec=liczbaUzytkownika/10;
  moduloSetki=dzieleniePrzezDziesiec%10;
  dzielenieDlaJednosciwSetkach=liczbaUzytkownika/100;

  if (liczbaUzytkownika<=19) {
    cout <<Jednostki[liczbaUzytkownika];
  }
  if(liczbaUzytkownika>=100)
  {

  cout << Setki[dzielenieLiczbaUzytkownikaSetki]<<Dziesiatki[moduloSetki-1]<<Jednostki[dzielenieDlaJednosciwSetkach-1];

  }

  if(19>liczbaUzytkownika<=99){
   cout << Dziesiatki[obliczeniaDziesiatki-1]<<Jednostki[moduloLiczbauzytkownikaDziesiatki];
  }

  return 0;
}