flamaster - spoj
Zadanie
Twoim zadaniem jest dla zadanego wyrazu, który wymyśliła Kasia, podanie skróconej wersji tego wyrazu.
Wejście
W pierwszej linijce wejścia znajduje się liczba naturalna C, 1 ≤ C ≤ 50, oznaczająca ilość zestawów danych. W kolejnych C wierszach wejścia znajdują się zestawy danych. Każdy zestaw składa się z niepustego wyrazu złożonego z samych dużych liter alfabetu amerykańskiego. Długość wyrazu nie przekracza 200 znaków.
Wyjście
Dla każdego zestawu danych, dla zadanego wyrazu, na wyjściu powinna znaleźć się jego skrócona wersja.
Przykład
Dla danych wejściowych:
4
OPSS
ABCDEF
ABBCCCDDDDEEEEEFGGHIIJKKKL
AAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB
prawidłowym rozwiązaniem jest:
OPSS
ABCDEF
ABBC3D4E5FGGHIIJK3L
A10B16

Problem jest ze spoj wyswietla mi bledna odpowiedz, jakies wskazówki dlaczego ?```#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>

using namespace std;

string wyraz; // zmienna przechowujaca wczytany napis
int p;  // zmienna powtorzen cyklu

int main()
{
  cin >> p;
    for(int i=0; i<p; i++)
    {
      cin >> wyraz;
      transform(wyraz.begin(),wyraz.end(),wyraz.begin(),::toupper);  
      int dlugosc = wyraz.length();

        int liczba = 1;                       
        for(int j=0; j<dlugosc; j++)
        {
          if(wyraz[j]==wyraz[j+1])                
            liczba++;
          else
          {
            if(liczba <2)
            {
              cout << wyraz[j];              
              liczba = 1;
            }
            else if(liczba==2)
            {
              cout << wyraz[j-1]<<wyraz[j];         
              liczba = 1;
            }
            else
            {
              cout << wyraz[j] << liczba;         
              liczba = 1;
            }
          }
        }
        cout << endl;
    }

  return 0;
}