Napisz aplikację, której dla wprowadzonego przez użytkownika miesiąca i roku, obliczy ile dni
zostało do końca roku .
Użyj if,switch
NET BEANS 8.2