Zaproponuj możliwie efektywny algorytm wyznaczania mediany w zbiorze n liczb rzeczywistych.
Wskazówka: zmodyfikuj algorytm quick sort

Pomoże ktoś z tym algorytmem?