Potrzebuje, aby ktoś mi pomógł naprawić mój problem. Otóż chciałem napisać mały programik, który będzie wywoływał komendę shutdown.exe dzięki czemu komputer ma się wylogować, uruchomić ponownie lub wyłączyć komputer, ale gdy wybieram opcje od 1 do 6 to program się wyłącza, kombinowałem na różne sposoby, ale nic mi nie przychodzi do głowy.

Oto mój kod programu:

@echo off
title AWS - Automatic Windows shutdown.exe
color 0e

:menu
cls
echo Wybierz interesujaca cie opcje
echo ------------------------------
echo.
echo 1. Wyloguj z konta uzytkownika
echo 2. Uruchom pownie komputer
echo 3. Wylacz komputer
echo 4. Anuluj (wylogowanie / uruchomienie ponownie / wylaczenie)
echo 5. Wyjscie
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo. Autor: ReVo
echo. Wykonano dla: GrandTruck.pl
echo. Zostaw reputke jezeli program sie spodobal :)

set /p "cho=>"
if %cho%==1 goto wyloguj
if %cho%==2 goto uruchomponownie
if %cho%==3 goto wylacz
if %cho%==4 start shutdown.exe -a
if %cho%==5 goto exit

:wyloguj
cls
echo Wybierz kiedy chcesz sie wylogowac
echo ----------------------------------
echo.
echo 1. Wyloguj za 10 minut
echo 2. Wyloguj za 20 minut
echo 3. Wyloguj za 30 minut
echo 4. Wyloguj za 40 minut
echo 5. Wyloguj za 50 minut
echo 6. Wyloguj za 60 minut
echo 7. Powrot

set /p "cho=>"
if %cho%==1 start shutdown.exe -1 -t 6000
if %cho%==2 start shutdown.exe -l -t 12000
if %cho%==3 start shutdown.exe -1 -t 18000
if %cho%==4 start shutdown.exe -1 -t 24000
if %cho%==5 start shutdown.exe -l -t 30000
if %cho%==6 start shutdown.exe -l -t 36000
if %cho%==7 goto menu

goto menu
:uruchomponownie
cls
echo Wybierz kiedy chcesz ponownie uruchomic komputer
echo -------------------------------------------------
echo.
echo 1. Uruchom ponownie za 10 minut
echo 2. Uruchom ponownie za 20 minut
echo 3. Uruchom ponownie za 30 minut
echo 4. Uruchom ponownie za 40 minut
echo 5. Uruchom ponownie za 50 minut
echo 6. Uruchom ponownie za 60 minut
echo 7. Powrot

set /p "cho=>"
if %cho%==1 start shutdown.exe -r -t 6000
if %cho%==2 start shutdown.exe -r -t 12000
if %cho%==3 start shutdown.exe -r -t 18000
if %cho%==4 start shutdown.exe -r -t 24000
if %cho%==5 start shutdown.exe -r -t 30000
if %cho%==6 start shutdown.exe -r -t 36000
if %cho%==7 goto menu

goto menu
:wylacz
cls
echo Wybierz kiedy chcesz ponownie uruchomic komputer
echo -------------------------------------------------
echo.
echo 1. Uruchom ponownie za 10 minut
echo 2. Uruchom ponownie za 20 minut
echo 3. Uruchom ponownie za 30 minut
echo 4. Uruchom ponownie za 40 minut
echo 5. Uruchom ponownie za 50 minut
echo 6. Uruchom ponownie za 60 minut
echo 7. Powrot

set /p "cho=>"
if %cho%==1 start shutdown.exe -s -t 6000
if %cho%==2 start shutdown.exe -s -t 12000
if %cho%==3 start shutdown.exe -s -t 18000
if %cho%==4 start shutdown.exe -s -t 24000
if %cho%==5 start shutdown.exe -s -t 30000
if %cho%==6 start shutdown.exe -s -t 36000
if %cho%==7 goto menu

goto menu