Dany jest okrąg (współrzędne jego środka i promień) oraz zbiór N odcinków.
Napisz funkcję, która policzy ile odcinków leży wewnątrz tego okręgu. Podaj
specyfikację wejścia/wyjścia. Narysuj schemat blokowy tej funkcji.

int liczba_odcinkow zliczOdcinki(okragX, okragY, r, odcinek tab[n]){
int liczba_odcinkow = 0;
for(i=0; i<n; i++){
double odl1 = sqrt(pow(tab[i].x1-okragX,2)+pow(tab[i].y1-okragY,2));
double odl1 = sqrt(pow(tab[i].x1-okragX,2)+pow(tab[i].y1-okragY,2));
if(odl1<r&&odl2<t){
liczba_odcinkow++;
}
}
return liczba_odcinkow;
}

czy to juz jest pseudokod, nawet nie wiecie ile sie mordowalem zeby rozkminic idee tego ?